№ 3 “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби жөнүндө” Жобону жана “Шаардын мэрин шайлоо тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону уюштуруу жана даярдык көрүү максатында, “Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актлары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесин, 10-беренесинин 1,4-бөлүгүн, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 48, 49, 53, 54-беренелерин, “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн,  2-пунктун  жетекчиликке алып,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ

1. “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби жөнүндө”  Жобо бекитилсин (тиркелет).

2. “Шаардын мэрин шайлоо тартиби жөнүндө” Жобо бекитилсин (тиркелет).

3. Күчүн жоготту деп таанылсын:

1)  “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №423 токтому;

2) “Шаардын мэрин шайлоо тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №424 токтому;

3)  “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби  жөнүндө” Жобого толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 13-мартындагы №44 токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №423 токтому менен бекитилген  “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби  жөнүндө” Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 23-апрелиндеги №61токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №424 токтому менен бекитилген “Шаардын мэрин шайлоо тартиби жөнүндө” Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргүүзүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  2012-жылдын 23-апрелиндеги №62 токтому;

6) “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  2012-жылдын 23-апрелиндеги №№61,62 токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №65 токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №423 токтому менен бекитилген  “Айыл өкмөт башчыларын шайлоо тартиби  жөнүндө” Жобого  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 19-ноябрындагы №141 токтому;

8)  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №424 токтому менен бекитилген “Шаардын мэрин шайлоо тартиби жөнүндө” Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын  19-ноябрындагы №142 токтому;

9) “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын айрым укуктук ченемдик актларына өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2013-жылдын 29-апрелиндеги №60 токтому;

10)  “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын айрым укуктук ченемдик актларына өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2014-жылдын 17-июнундагы № 81 токтому;

4. Бул токтом “Эркин Тоо” гезитине жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтом тиркемелери менен кошо Кыргыз Республикасынын аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерине жөнөтүлсүн.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо   Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары – А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                               Н.Шайлдабекова 

 

Бишкек ш. 2017-жылдын 6-январы, №3