“Шайлоочулардын мамлекеттик порталы жөнүндө” Жобо

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

  2017 - жылдын 26 - апрелиндеги 

№ 101токтому менен

БЕКИТИЛДИ

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо кызматынын

2017-жылдын 26 - апрелиндеги

 № 96  буйругу менен

МАКУЛДАШЫЛДЫ

 

“Шайлоочулардын мамлекеттик порталы жөнүндө” Жобо

1. Жалпы жоболор

1.1 “Шайлоочулардын мамлекеттик порталы жөнүндө” ушул Жобо (мындан ары –Жобо) “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамына, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын өз ара аракеттенүү жөнүндөгү Жоболоруна ылайык иштелип чыккан.

1.2. Бул Жобо “Шайлоочулардын мамлекеттик порталынын” (мындан ары - “Шайлоочулардын порталы”) максаттарын жана милдеттерин, негизги түшүнүктөрүн, “Шайлоочулардын порталына” маалыматтарды жайгаштырууга карата талаптардын тизмегин түзүү тартибин, “Шайлоочулардын порталын” маалыматтык толтуруу жана иштетүү боюнча уюштуруу иштерин аныктайт.

1.3. “Шайлоочулардын порталынын” иши маалыматташтыруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын өз ара аракеттенүү жөнүндөгү Жоболору, ушул Жобо,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары –БШК) токтомдору жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынынын (мындан ары-МКК)  буйруктары жана тескемелери, МККнын алдындагы “Инфоком” Мамлекеттик ишканасынын (мындан ары – “Инфоком” МИ) буйруктары жана тескемелери менен жөнгө салынат.

1.4. Бул Жобо МКК тарабынан БШК менен макулдашуу боюнча иштелип чыккан жана БШКнын токтому менен бекитилет.

1.5. Бул Жобого өзгөртүүлөр БШКнын, МККнын, ошондой эле “Шайлоочулардын порталын” маалыматтык толтуруу жана кармоо үчүн жооптуу, ыйгарым укуктуу кызматкерлердин сунуштары боюнча киргизилиши мүмкүн.

1.6. “Шайлоочулардын порталына” жарыяланган маалыматтардан цитата келтирүүдө, ага шилтема жасалышы милдеттүү.

2. «Шайлоочулардын порталынын” максаттары жана милдеттери

2.1. «Шайлоочулардын порталы” Интернет түйүндөрүнө жайгаштырылган, жалпыга жеткиликтүү маалымат ресурсу болуп саналат.

“Шайлоочулардын порталы” Интернет түйүндөрүнө жайгаштырылат жана www.tizme.srs.kg. дарегине ээ.

2.2. «Шайлоочулардын порталы” шайлоочуларга шайлоочулардын тизмеси жөнүндө маалымдоо, шайлоочуларга жеке маалыматтарын жана катталган шайлоо участогунун номерин  тактоо мүмкүнчүлүгүн берүү, шайлоо процессинин бардык катышуучулары, референдумдун катышуучулары жана кызыкдар адамдар үчүн Кыргыз Республикасынын  шайлоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык расмий маалыматтарды жайгаштыруу үчүн арналган.

2.3. “Шайлоочулардын порталына” жайгаштырылган маалыматтар, ачык жана жалпыга жеткиликтүү болуп, мамлекеттик жана расмий тилдерде расмий терминология менен баяндалат.

2.4.  «Шайлоочулардын порталынын» негизги милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын ачыктыгын камсыздоо, жана жарандардын мамлекеттик органдардын карамагында турган маалыматтарга   жетүү укугун жүзөгө ашыруу;

- жарандардын шайлоо системасы жана шайлоочулардын тизмеси жөнүндө маалыматтарды эркин жана тоскоолдуктарсыз алуу укуктарын жүзөгө ашыруу;

- жарандардын шайлоо процесстери жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарындагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу;

- жарандар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү;

- шайлоочуларга, референдумдун катышуучуларына, анын шайлоочулардын тизмесинде бар экендигин, анын  жеке маалыматынын тууралыгын жана так эместиктер же каталар табылган учурларда аларга кайра байланышуу мүмкүндүгүн берүү;

- шайлоочуларга шайлоочулардын тизмесин иштеп чыгуу боюнча МККнын операторлорунун аракетине же аракетсиздигине даттануу мүмкүнчүлүгүн берүү;

- шайлоо участкаларындын, аймактык шайлоо комиссиялардын, облустардын, жалпы эле республиканын тилкесинде шайлоочулардын саны боюнча статистикалык, отчеттук маалыматтарды жарыялоо;

- Кыргыз Республикасында болуп өткөн шайлоолордогу жана референдумдагы шайлоочулардын идентификациялоонун жыйынтыгы боюнча статистикалык отчеттук маалыматтарды жарыялоо;

- Кыргыз Республикасынын болуп өткөн шайлоолорунун жана референдумдарынын жыйынтыктары боюнча (динамика, катышуучулар, гендердик белгилери, жашынын курагы категориялары боюнча, статистикалык же башка маалыматтарды) жарыялоо;

3. “Шайлоочулардын порталында” маалыматтарды жайгаштырууга карата талаптар жана түзүү тартиби, тизмеги

3.1. «Шайлоочулардын порталы” Кыргыз Республикасынын шайлоо мейкиндигиндеги башка маалымат ресурстарынын гипершилтемеси менен байланышкан, МККнын расмий сайтынын структуралык компоненти болуп саналат.

БШКнын, МККнын расмий сайттарына шилтеме жасоо милдеттүү.

3.2. “Шайлоочулардын порталына” жайгаштырылган бардык маалыматтык материалдарга карата ар башкача  өзүнчө укуктук документтер жана ченемдик актылар менен регламенттелбеген шарттарда,  МККга тиешелүү.

3.3. Шайлоочулардын порталынын” маалыматтык ресурсу, эгерде кайсы бир маалыматтык ресурстарынын статусу БШКнын, МККнын тийиштүү документтери менен аныкталбаса,  ачык жана жалпыга жеткиликтүү болуп саналат.

3.4. “Шайлоочулардын порталынын” негизги маалыматтык ресурстарынын тизмеги (функционалы,  бөлүмдөр, бөлүмчөлөр) “Инфоком” мамлекеттик ишканасында түзүлүп, БШК менен макулдашуу боюнча МККнын тескемеси менен бекитилет.

3.5. “Шайлоочулардын порталында” жайгаштырылган маалыматтарга коюлган талаптар, массалык маалымат каражаттарына жарыялануучу расмий маалыматтарга коюлуучу талаптарга ылайык келиши керек.  

Төмөнкүлөргөгө тыюу салынат:

- жеке маалыматтардын субьектисинин укугун бузууга,

- автордук укуктук бузууга,

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жарыялоого тыюу салынган материалдарды жайгаштырууга;

3.6. «Шайлоочулардын порталына” төмөнкүлөр жайгаштырылат:

- шайлоочулардын фамилиясы, аты, атасынын аты, шайлоо участогунун номери жана дареги, аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы көрсөтүлгөн шайлоочулардын тизмеси;

- шайлоочулардын тизмесинин акыркы жолу жаңыртылган датасы;

- шайлоочулардын №2 жана/же № 3 формалары боюнча берген арыздарына ылайык, шайлоочулардын бир шайлоо участогунан башка шайлоо участогуна өтүү тарыхы;

- шайлоочулардын №2 формадагы же №3 формадагы арыздарынын саны боюнча отчеттук маалыматтар;

-Кыргыз Республикасында болуп өткөн шайлоолорго жана референдумдарга катышкан шайлоочуларды идентификациялоонун жыйынтыгы боюнча  статистикалык маалыматтар;

- 16 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтарын чогултуучу пункттардын дареги;

- ММКнын телефондук тейлөө Борборунун (колл-борбор) байланыштары;

- облустардын,райондордун, калктуу пункттардын тилкесиндеги шайлоо участокторунун схемалары жана чектери;

-шайлоо участогунун номери, облус, район, калктуу пункт, көчө, курулуштун номери көрсөтүлгөн шайлоо участокторунун дареги;

-шайлоо участокторунун, аймактык шайлоо комиссияларынын, облустардын, жалпы эле республика тилкесиндеги шайлоочулардын саны  боюнча отчеттор;

-жарандарга “Шайлоочулардын порталын” колдонууга көмөк көрсөтүү;

- МККнын чечими боюнча жарыялана турган башка маалыматтар;

3.7.   «Шайлоочулардын порталына” шайлоочулардын толук жеке маалыматтарын көрсөтүү менен шайлоочулардын тизмесин жайгаштырууга болбойт;

3.8. “Шайлоочулардын порталына” шайлоочулардын тизмесине тийиштүү маалыматтарды жарыялоодо, милдеттүү түрдө тизменин жаңыланган датасы көрсөтүлөт;

4. «Шайлоочулардын порталынын” иши жана маалыматтык толтуруу боюнча ишти уюштуруу

4.1. “Шайлоочулардын порталын” кармоо жана жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ММК саналат.

4.2. “Шайлоочулардын порталынын” техникалык оператору болуп МИ «Инфоком» саналат.

4.3.  «Шайлоочулардын порталын» мазмуну БШКнын, Кыргыз Республикасынын шайлоо процесстерине тартылган ММКнын түзүмдүк жана мекеменин алдындагы бөлүмдөрүнүн берген маалыматтарынын  негизинде калыптанат.

4.4. “Шайлоочулардын порталына” маалыматтык материалдарды топтоо жана жайгаштыруу «Инфоком» мамлекеттик ишканасына жүктөлөт.

4.5. “Шайлоочулардын порталынын” негизги түзүмү, дареги жана байланыш маалыматтары өзгөргөн учурда, МИ “Инфоком” маалыматтарды жаңыртат жана актуалдуу маалыматтарды “Шайлоочулардын порталынын” тиешелүү бөлүмдөрүнө жайгаштырат.

4.6. «Шайлоочулардын порталынын” иши жана программалык-техникалык камсыздоо,  маалымат ресурстарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча керектүү чаралар, жок кылуудан маалыматты коргоо, ага жетүүнүн модификациясы жана блоктоо, автордук материалдарды көчүрүү, маалыматты  калыбына келтирүүнү камсыз кылуучу резервдик ташуучуга көчүрүү, ошондой эле “Шайлоочулардын порталындагы” маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттердин мүмкүнчүлүгүнөн коргоо, сырткы маалыматтык-коммуникациялык түйүндөр, Интернет түйүндөрү менен өз ара аракеттенүү  “Инфоком” мамлекеттик ишканасына жүктөлөт.

4.7. МИ «Инфоком» “Шайлоочулардын порталынын” иштөөсүнө түздөн түз байланышкан бардык иштердин сапаттуу аткарылышын: дизайнын жана түзүмүнүн иштеп чыгуу жана өзгөртүү, эскирген маалыматтарды архивдештирүү жана өчүрүү, маалыматтарды жарыялоо, жеткиликтүүлүгүн чектөө саясатын жүзөгө ашырууну камсыздайт.

4.8. МИ “Инфоком” “Шайлоочулардын порталын” программалык-техникалык жактан колдоп жана ишин камсыздаган,   милдеттүү түрдө берилген маалыматтардын мазмунун “Шайлоочулардын порталына” даярдап, жайгаштырып жана жаңылоо жумуштардын координациясын камсыз кылган  ыйгарым укуктуу кызматкерлердин тизмесин бекитет.

 4.9. МИ «Инфоком» бөлүмдөрдү маалымат менен толтурууга байланышкан божомол көйгөйлөрдү техникалык чечимдердерди ишке ашыруу боюнча,   “Шайлоочулардын порталына” маалыматтарды жайгаштырууга кызыкдар ММКнын кызматкерлерине консультация берүү жана координациялоо  иштерин жүзөгө ашырат.

4.10. ММКнын ведомстволук  бөлүмдөрү “Шайлоочулардын порталынын” түзүмүн, ишин өнүктүрүү жана маалыматтык толтуруу боюнча  сунуштарды берүүгө укуктуу. “Шайлоочулардын порталынын” түзүмүнүн учурдагы өзгөртүүлөрүн МИ “Инфоком» жүргүзөт, концептуалдуу мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү МКК менен макулдашат.

4.11. БШК ММКга төмөнкүлөрдү берет:

-андан ары “Шайлоочулардын порталына” жайгаштыруу үчүн облустардын, райондордун, калктуу пункттардын тилкесиндеги шайлоо участокторунун бекитилген актуалдуу схемаларын жана чектерин,;

-облустарды, райондорду, калктуу пункттарды, көчөлөрдү, курулуштун номерин, байланыш маалыматтарын көрсөтүү менен,шайлоо учстокторунун актуалдуу даректерин;

4.12. “Шайлоочулардын порталына” жайгаштыруу үчүн даярдалган маалымат МИ “Инфокомдун” ыйгарым укуктуу кызматкерине электрондук түрдө жиберилет, ал тийиштүү бөлүмгө ыкчам жайгаштырууну камсыз кылат.  Жайгаштыруу үчүн берилген электрондук маалыматтын форматы МИ “Инфоком” тарабынан белгинет.

4.13. Маалымат өзгөргөн учурда, жаңыртылган маалымат МИ “Инфокомдун” ыйгарым укуктуу кызматкерине “Шайлоочулардын порталына” жайгаштыруу үчүн өзгөртүү пайда болгондон кийин 2 (эки) жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилиши керек.

4.14. МИ «Инфоком» ММК же БШК менен макулдашуу боюнча “Шайлоочулардын порталынын” бөлүмдөрүнүн маалыматтык мазмунуна редакциялык өзгөртүү киргизүүгө укуктуу.

4.15. “Инфоком” мамлекеттик ишканасына келип түшкөн учурдан тартып маалыматтарды 1 (бир) жумушчу күндүн ичинде, “Инфоком» МИ актуалдуу маалыматтардын келип түшкөнүнө жараша жаңыртып туруу үчүн бардык керектүү чараларды көрөт.