20.03.20 ж. №83. Ош жана Токмок шаарларындагы айырым шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын өзгөртүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы №5 токтому менен бекитилген Ош жана Токмок шаарларындагы айрым шайлоо участкаларынын схемаларына жана чек араларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылууларынын алкагында Ош жана Токмок аймактык шайлоо комиссияларынын кабыл алган чечимдеринин негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 4, 5 пункттарына, 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы №5-токтому менен бекитилген Ош шаарынын аймагындагы шайлоо участкаларынын схемаларына жана чек араларына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

 1. № 5271 шайлоо участкасынын чек арасына-Бөкөнбаев чолок көчөсү так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17; М.Куренкеев көчөсүнүн  так сан  тарабындагы 25а, 25б, 31а; жуп сан  54; Фурманов көчөсүнүн так сан  тарабындагы 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61; жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Орджоникизде чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Космонавттар 2 чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 9с, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, жуп сан  тарабындагы  4,  4/1, 6, 8; Пичугин көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы  46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,  так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Фурманов өтмөгүнүн жуп сан  тарабындагы  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 үйлөр киргизилсин; Боконбаев көчөсүнун “чолок” деген сөзү алынсын;
 2. № 5271 шайлоо участкасынын чек арасынан-Куренкеев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; жуп сан  тарабындагы 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 42; М.Куренкеев чолок көчөсүнүн  так сан   тарабындагы 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; жуп сан  тарабындагы  2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 үйлөр алынып салынсын;
 3. № 5272 шайлоо участкасынын чек арасынан - - И.Крылов көчөсүнүн так сан  тарабындагы 93, 95, 97, 111, 113, 115, 117, 119, 121; жуп сан  тарабындагы 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122; Исабаев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, жуп сан  тарабындагы  22, 24, 26, 28, 30, 32, 52/1, 52/2,52/3,52/4,53/1,53/2,53/3,53/4,54/1,54/2,54/3,54/4,55/1,55/2, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4);  Х. Садыков көчөсүнүн так сан  тарабындагы 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49а, 51, 51/2, 51/3, 51/4), жуп сан  тарабындагы 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4 , 54/1, 54/2, 54/3, 54/5; Дружба чолок көчөсүнүн  так сан  тарабындагы 1, 3,  5, 7, жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8;  Королева чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8; Манас чолок  көчөсүнүн так сан  тарабындагы 3, 5, 7, 9, 11, 13, жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  Х. Алимжан көчөсүнүн так сан  тарабындагы 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52/2, 52/3, 52/4, 52, 54/1,  54/2, 54, 54/1, 56/1, 56/2, 56, 56/4,  жуп сан  тарабындагы 9, 11, 13; Х. Алимжан чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы 3, 5, 7, 8, 11,  жуп сан  тарабындагы 2,4, 6, 8, 10, 12, 14; Сары челек көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12; Кара Алма көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11;  Набиев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 39, 41, 43, 45, 47, 49 үйлөр киргизилсин;
 4. № 5272 шайлоо участкасынын чек арасынан - - Э.Мамадалиев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 121, 119, 117, 115, 113, 111; жуп сан  тарабындагы (122, 120, 118, 116, 114, 112, 110, 108, 104 үйлөр алынып салынсын;
 5. № 5273 шайлоо участкасынын чек арасына-М.Ишматов көчөсүнүн  так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9; Исабаев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, жуп сан  тарабындагы 14, 16; И.Крылов  чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы   1/1, 1/2, 5/1,5/2, 3/1, 3/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 13/2, 13/3, 11/1, 11/2, 15/2, 16/1, 16/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2,  жуп сан  тарабындагы 2/1,2/2,4/1,4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2,10/1, 10/2, 10/3,14/1, 14а/2, 14/2,18/1, 18/2, 20/1;  И.Крылов көчөсүнүн так сан  тарабындагы  39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71) ушул үйлөр (11/1,..........73, 73а)нын ичине толук жазылыш керек; Беруний көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6;  Бакыт көчөсүнүн так сан тарабындагы 3,5,7,9,11,13,15,17,19) ушул үйлөр (1,...21, 23, 25ү1, 25ү2, 25)нын ичине толук жазылыш керек; Тайгараев көчөсү жуп сан  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Долбоорлонуучу 190, 190а кварталы киргизилсин;
 6. №5274 шайлоо участкасынын чек арасына-Төлөнов көчөсү так сан :(55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/2, 85/3, 85/4, 87а, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/9, 91/1. Жуп сан : (2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6а, 6б, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10, 10в 10/2, 10/3,12, 14, 14/1, 14/3, 16, 16а, 16а/2, 16а/4, 16б); Прибрежная жуп сан : 136, 138, 140, 142; Абдумажитов көчөсү так сан : 5,7,9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, жуп сан : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 24,26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44,46; Жалил көчөсү так сан : 63, 67; Долбоорлонуучу 187а кварталы киргизилсин;
 7. № 5551 шайлоо участкасынын чек арасына-Тайгараев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 үйлөр киргизилсин;
 8. № 5552 шайлоо участкасынын чек арасына-Мушкетов кочосунүн так сан  тарабындагы 1а, 1а/2, 2а/1, 2а/2, 5а/1, 5а, 5а/2,  11а, 11б, 13а, 41, 43/1; жуп сан  тарабындагы 2, 2а,4, 4а, 4а/1, 4а/2, 6, 6а, 10а, 1,  14/1а; Набережная көчөсүнүн  так сан  тарабындагы 1/2,  3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 9/1, 9/2, 11/1, 12/2, 13/3-4, 15/1, 15/2, 15/3, 31/1, 31/3, , 33/1, 31/2, 33/2, жуп сан  тарабындагы  2/2, 4/1, 4/2 , 8/1, 8/2,  10/1, 10/2, 12/1, 12а/1, 12/1а, 12/2, 13/1-2,  14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 32/1, 32/2-3, 34/1, 34/2; К.Ворошилов чолок көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 үйлөр киргизилсин;
 9. № 5276 шайлоо участкасынын чек арасынан-А.Суйумбаев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 33, 35, 37,  39, 41, 43, 45 үйлөр алынып салынсын;
 10. № 5276 шайлоо участкасынын чек арасына-А.Суйумбаев көчөсүнүн  жуп сан  тарабындагы 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 үйлөр киргизилсин;
 11. №5275 шайлоо участкасынын чек арасына-А.Суйумбаев көчөсүнүн так сан  тарабындагы 35, 37, 39, 41, 43, 45 үйлөр киргизилсин;
 12. №5277 шайлоо участкасынын чек арасына-И.Закиров  көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, жуп сан  тарабындагы  2, 4, 6, 8,10 үйлөр киргизилсин;
 13. №5278 шайлоо участкасынын чек арасынан- И.Закиров  көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 жуп сан  тарабындагы  2ден-10чейин; үйлөр алынып салынсын;
 14. №5278  шайлоо участкасынын чек арасына-Закиров 69а; Курманжан  Датка кочосунүн так сан  тарабындагы 111/1, 111/1А, 111/2,111/3, 111/4,111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 127, 127а, 123, 127/11, 113, 113а; Э.Алиев  кочосүнүн так сан  тарабындагы 120/1, 120/2, 120/3, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/4б, 163/5,163/6,163/7,163/8,163/9,157/2,151/3,151/9, 159а, 159б, 159/3, 151/4, 159, жуп сан  тарабындагы  106/1,106а,106б,116/7; Асранкулов көчөсүнүн так сан  тарабындагы  9/1,9/2,9/3; Заднепровский кочосүнүн жуп сан   тарабындагы  12/1, 12/2, 12/4, 12/6, 12/3, 12/5, 12/7, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4; А.Мамыров көчөсүнүн так сан  тарабындагы  5А,11/2 ,21/6 21/3, 21/8, 27/7, 27/8, 27/9, 33а, 45а, жуп сан  тарабындагы  6/1, 6/2, 6/1а, 8/2, 10/2, 12а,12б,12г,16а,14а,16/3; М.Аматов (Ломоносов) көчөсүнүн так сан  тарабындагы  104,104А,119,119А; Молдо Нияз кочосунүн так сан  тарабындагы 129/4, жуп сан  тарабындагы 138 үйлөр киргизилсин;
 15. №5279 шайлоо участкасынын чек арасына - С.Абдувалиев (Фергана) жуп сан   тарабындагы 52А,54А,58А;  Н.Байтемиров так сан  тарабындагы 13А, 17А;  Т.Алтыбаев (Техническая) жуп сан  тарабындагы 2а, 16 А, 18а, 60а, 70; Д.Бедный кочосүнүн  11а,24А; Илийский кочосүнүн 7А,23А; Курчатов кочосүнүн  5А, 12А, 20А, 1/3А, 8/1, 8/25, 3/10, 12/36, 12/34, 12/35, 12/40 ,15/11, 15/3, 18/13, 23/3, 31/1, 35/23, 33/19, 23/1, 3/14, 2/4, 8/26, 10/41, 10/47, 6/3А үйлөр киргизилсин;
 16. №5280 шайлоо участкасынын чек арасына - Р.Абдыкадыров так сан  тарабындагы 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;  Э.Алиев так сан  тарабындагы 165 А; жуп сан  тарабындагы: 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148,  150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,170; Ф.Алимов так сан  тарабындагы 25; жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,28;  Ленин көчөсүнүн 269, 271 ,275А, 297-жер үйлөрү;  Баялинов 28/1; Молдо Нияз так сан  тарабындагы 267а; жуп сан : 140, 142, 144,146,148,150,152, 154, 156, 158, 160; Э.Моминов жуп сан : 44а, 50а, 58, 60, 62; Курманжан  Датка көчөсүнүн  так сан  тарабындагы  159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 181а, 191, 201, 203,207,205а үйлөр киргизилсин;
 17. 5280  шайлоо участкасынын чек арасынан -  Э.Алиев көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы  2, 4, 6, 8, 10 , 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 чейинки үйлөр алынып салынсын;
 18. №5281 шайлоо участкасынын чек арасынан - - Молдо Нияз кочосунун так сан  тарабындагы №127 - 273 чейин үйлөр; Сулайманов көчөсүнүн №3 көп кабаттуу 42-квартиралуу үйлөр алынып салынсын;
 19. №5281 шайлоо участкасынын  чек арасына  - Абдувалиев (Фергана) көчөсүнүн так сан  тарабындагы 73, 75, 77,79,81,83,85 а,87, 87/1, 87 а, 89, 91, 93, 95, 97; жуп сан  тарабындагы 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112 а; Маяковский кочөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 үйлөр киргизилсин;
 20. №5298 шайлоо участкасынын чек арасына- Сулайманов көчөсүнүн № 3 көп кабаттуу 42-квартиралуу үй киргизилсин;
 21. №5282 шайлоо участкасынын чек арасына- Р.Абдыкадыров 54 үйү киргизилсин;
 22. №5299 шайлоо участкасынын чек арасына  - Курманжан Датка так сан  тарабындагы 347а;  Н.Бахрамов так сан  тарабындагы 67а,67б; Г.Давыдов жуп сан  тарабындагы (быв.40 лет) 24а;  Н.Нематов жуп сан  тарабындагы 4а,10а;  Р.Курбанова (быв.Н.Тельман) 75а, 89а, 115а, 92а, 92б, 96б, 104а; А.Навои кочосүнүн жуп сан  тарабындагы  54а, 72 үйлөр киргизилсин;
 23. №5300 шайлоо участкасынын чек арасына  - Ленин көчөсүнүн так сан  тарабындагы  431а, 417а, 433а, 457а, 459а, жуп сан: 444а,454а,520а,544а,568а; Курманжан  Датка жуп сан  тарабындагы 312а,314а,318а, 366а, 366 б; А.Мавлянов  так сан  тарабындагы 13А; Г.Давыдов так сан  тарабындагы 99А; жуп сан  тарабындагы 12А үйлөр киргизилсин;
 24. №5301 шайлоо участкасынын чек арасына - Маидова так сан  тарабындагы  99;  Токтогул так сан  тарабындагы  99;  Киргизская чолок көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы 40 үйлөр киргизилсин;
 25. №5560 шайлоо участкасынын чек арасына -  Мамажан так сан  тарабындагы 13а,13б, 15а,15б; жуп сан  тарабындагы 16а,16б, 16г; Токтогул көчөсүнүн так сан  тарабындагы 67,68А -үйлөрү; Киев  II  жуп сан  тарабындагы 70А; Т.Абдуллаев I так сан  тарабындагы 43а, 53, 53а, жуп сан  58а; Т.Абдуллаев II жуп сан  тарабындагы 38 үйлөр киргизилсин;
 26. №5554 шайлоо участкасынын чек арасына - Суриков көч. так сан  тарабындагы  41,43,45,47,49; жуп сан  тарабындагы 40, 42, 44, 46, 48 үйлөр киргизилсин;
 27. №5318 шайлоо участкасынын чек арасына - Өзгөн чакан көчөсү так сан  13, 15, жуп сан  10,12 үйлөр киргизилсин;
 28. №5557 шайлоо участкасынын чек арасына - №102 көчөсүнүн так сан  тарабындагы 37, 55, 57; жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 үйлөр киргизилсин;
 29. №5558 шайлоо участкасынын чек арасынан - Шолохов көчөсүнүн  так сан  тарабындагы 39, 41, 43, 45; жуп сан  тарабындагы 40,42, 44, 46 чейинки үйлөр алынып салынсын;
 30. №5904 шайлоо участкасынын чек арасына- №110 көчөсүнүн так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23,25,27,29,31,33,35,37, 39, 41, 43; жуп сан  тарабындагы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;  №102 кочосүнүн  так сан  тарабындагы 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69  үйлөр киргизилсин;
 31. №5321 шайлоо участкасынын чек арасына - Шолохов так сан  тарабындагы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; жуп сан  тарабындагы 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,  30,32, 34,36,38, 40, 42, 44, 46 үйлөр киргизилсин;
 32. №5554  шайлоо участкасынан - Достук к-р Санкт-Петербург көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы 22, 24 үйлөр алынып салынсын;
 33. №5554  шайлоо участкасынын чек арасына - Достук к-р  № 51-көчөсүнүн 1А; № 52-көчөсүнүн 2А, 8А; №53 көчөсүнүн  18А; № 54 көчөсүнүн 2А; № 56 көчөсүнүн 2В, № 57 көчөсүнүн 3А;  № 55- көчөсүнүн  1А үйлөр киргизилсин;
 34. №5305 шайлоо участкасынын чек арасына - Салиева көчөсүнүн №46а-1 үйлөрү киргизилсин;
 35. №5312 шайлоо участкасынын чек арасына - Ж.Раимбеков көчөсүнүн так сан  тарабындагы  145,147,149,151,151а,153, 155, 163, 173, 173а, 175, 177, 179, 181жуп сан  тарабындагы  174, 176, 178, 180, 182, 184 үйлөр киргизилсин;
 36. №5292 шайлоо участкасынын чек арасына - Жаркынбаев көчөсүнүн жуп сан  тарабындагы  №18  үй киргизилсин.

 

 1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы №5-токтому менен бекитилген Ош шаарынын аймагындагы шайлоо участкаларынын борборлорун төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

 1. №5556 - участканын борборунун дареги – МУК филиал имаратынан, мкр. Кулатов 1/1 көчөсүндөгү  Ош шаарындагы азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак сан  сан мектеб имаратына өзгөтүрулсүн;
 2. №5316 - участканын борборунун дареги – Макаренко атындагы орто мектеб имаратынан, Шакиров 75а көчөсүндөгү “Памир” кафе имаратына өзгөтүрулсүн;
 3. № 5551 - шайлоо участкасынын борборунун дареги – “Ала-Тоо” дүкөн имаратынан, “Илхом” жеке ишкана имаратына өзгөртүлсүн;
 4. № 5464 - шайлоо участкасынын борборунун дареги - “Ак-Жол” АК имаратынан Нагорная №1а көчөсүндөгү “Жарандарды тейлоо бюрөсүнүн” имаратына өзгөртүлсүн;
 5. № 5273 - шайлоо участкасынын борборунун дареги - “Ала-Рум” Ак имаратынан Ишматов №10 көчөсүдөгү “Рахат” кафе имаратына өзгөртүлсүн;
 6. №5305 - шайлоо участкасынын борборунун дареги – “Семетей” кинотеатр имаратынан “Ош мамлекеттик юридикалык колледж” имаратына өзгөртүлсүн.

 

 1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы №5-токтому менен бекитилген Чүй областынын Токмок шаарынын аймагындагы шайлоо участкаларынын схемаларына жана чек араларына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

 1. №7062 - шайлоо участкасынын чек арасына - Ленин  көчөсүндөгү №71, 71а, 107/26, Слободская  көчөсүндөгү   №49а, ,65б, 221а,269а, 271а, 281б,30а, 50, 100а, 102,104, 160, 184,184а, 186, 194а,8-Март  көчөсүндөгү   №19а, 105а, 60, 74,76, Бөлөбалаев  көчөсүндөгү   №116б, 116г, 8-Март көчөсүнүн 2- өтмөгүндөгү №2, Охотничья  көчөсүндөгү   № 13, Иваницин  көчөсүндөгү   №35,  Вальцовая  көчөсүндөгү   №31, 39а,  51, 95а, 95б, 6, Вальцовая 1-өтмөгүндөгү  №11/5, 11/6, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 29,79,81,83, Вальцовая 2-өтмөгүндөгү №19,21,23,25,27,29,31,33,35,37, Мельничная  көчөсүндөгү   №13, 13а, 12а, 28, Мичурин   көчөсүндөгү   №: 6,8, 52,54, 17, З.Космодемьянская көчөсүндөгү №53, 52, 54, Островная  көчөсүндөгү   №25, 27, Абай  көчөсүндөгү № 1а, 1б, 1в, Есенин  көчөсүндөгү   №1, 23, 25, 53, Фабрика өтмөгүндөгү  №  33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,78 жана Слабодская 4- өтмөгүндөгү   №  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38 турак үйлөр киргизилсин;
 2. №7063 - шайлоо участкасынын чек арасына         - Чернышевский 1-кууш көчөсүндөгү   № 9,2, 6,8,10,12, Чернышевский 3-көчөсүндөгү №7, 13, Чернышевский 4-кууш көчөсүндөгү №11а, 8, Чернышевский 5-кууш көчөсүндөгү №1, 3, 5,7,9,11,13, Чернышевский  көчөсүндөгү   № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Слободская   көчөсүндөгү   №305а, 309, 311,313, 315, 321, 323, 327, 341, 347, 349, 232, 234, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 242,242а, 250, 260, 282, Береговая  көчөсүндөгү  № 1а,1б,1в,1г турак үйлөр, Охотничья  көчөсүндөгү   № 75а, 75б, 75в, 75з, 77з, 77е, 77м, 79а, 113, 115, 133, 149, 165а, 22,24,26,88, Островная  көчөсүндөгү №53, 57, 71а, 111, 28а, 42а, Абай кууш көчөсүндөгү №: 5, 7,  11, 13, 15, 19, 21, 23 ,25, 27, 4, Победа17, 22, 24, 62а, 72/1 72/2,72/3,72/4, 72/5, 72/6, 74/1, 74/2, 17, Куйбышев  көчөсүндөгү   № 1, 1а, 3 , 21, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 23,  41, 49, 77, 22, 34, 40, 44, 58,  86, 88, Куйбышев  1-кууш көчөсүндөгү   № 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 14, 16, Куйбышев  2-кууш көчөсүндөгү  № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 2 ,4, 6, 8, 10,12,14,16, 18, 20, 22, Родниковая  көчөсүндөгү   № 48,50,52, Некрасов  көчөсүндөгү   № 13, 15, 2, 36, Некрасов1-туюк көчөсүндөгү №8, Гагарин  көчөсүндөгү   № 11, 13, 25, 10, Победа 2-өтмөгүндөгү   № 15,30, Победа 1-өтмөгүндөгү   № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, Логвиненко  көчөсүндөгү   №: 77, Трясин   № 17, 55, 79,  135, 135а, 66а, Герцен  кууш көчөсүндөгү                  № 27, Слободская кууш жолунда   № 21, 20а, Вишневый өтмөгүндөгү № 17, 25, 8, Дунларов  көчөсүндөгү   № 39а, 101, 103, 105, 107а, 117, 120а, Гоголь өтмөгүндөгү   № 26, 34, 36, 68, Угольная өтмөгүндөгү   № 11, 13, 15, Пушкин өтмөгүндөгү № 51, 53, Пушкин кууш көчөсүндөгү №15, 25, С.Ибраимов  көчөсүндөгү   №: 83, 91, 131/4, Киргизская өтмөгүндөгү   № 119, 127, 84, 86, 100, 102,104, 124, 128, 134, 146, 150,152,154, Токтогул өтмөгүндөгү   № 9, 11, 14, 28, 42, 44, Мичурин  көчөсүндөгү   № 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, Колхозная  көчөсүндөгү   № 70, 72, 74, 76, 78, 80 турак үйлөр киргизилсин;
 3. №7064 - шайлоо участкасынын чек арасына - Ленин  көчөсүндөгү   № 339, 375, 377а, 288, 288а, Нижне-Луговая  көчөсүндөгү   № 217, 255,257, 309, 309а, 124,  248, 250, 252, 278, Верхне-Луговая  көчөсүндөгү   № 255,  305, 329, 192, 194, 222,  Верхне-Луговая 1- өтмөгүндөгү №  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4, 6, 8,10,12,14,  Верхне-Луговая 2- өтмөгүндөгү   №4, 6, 8, 10, 12, 14, Комсомольская   көчөсүндөгү   № 47,49,51,53, 61, 63, 67, 83, 58, 60, Дубовицкий  көчөсүндөгү   № 11, 67,69, 74, Охотничья  көчөсүндөгү   № 28, 30, 32, 34, 58б, 86, 114, 152, 154, 174, Түлөбердиев  көчөсүндөгү   № 1а, 7, Набережная  көчөсүндөгү   №131, 161, 76, Киргизская  көчөсүндөгү   №50, 56, 72, Речная  көчөсүндөгү   № 39, Родниковая  көчөсүндөгү   № 31, 43, 22, 24, С.Ибраимов  көчөсүндөгү   № 33, 35, 37, 45, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 100, 102, 104, Фурманова  көчөсүндөгү   № 21, 43, 18, Д.Бабаев  көчөсүндөгү   № 63, 65, 67 ,69, 71а, 81, 83, Коммунальная  көчөсүндөгү №29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 34, 36, 38, 40, Борончиев  көчөсүндөгү   № 1, 3, 5, 7, 9, Матросова  көчөсүндөгү №35, 38, Стекольный өтмөгүндөгү № 3,5,7,9,11,13,15,17,19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, А.Осмонов  көчөсүндөгү   №47,49,51, 50 турак үйлөр киргизилсин;
 4. №7065 - шайлоо участкасынын чек арасына - Узбекская  көчөсүндөгү № 45, 14а, 18,  66а, Казахстанская  көчөсүндөгү   № 1, 1а, 1б, 3б, 5а, 5б, 11, 13, 35, 4, 16, 16а,  44, 72, 108, 120, 140, 148, 150, 125, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168,  Береговая  көчөсүндөгү   № 17, 55, 86, Пушкин  көчөсүндөгү   № 99, 125, 143, 96, 98, 98а, 102,104, 104а, 104б, 132, 144, Интернациональная  көчөсүндөгү   № 110, 120, 124, 134, 138, Татарская  көчөсүндөгү   № 56, 66а, 82а, Р.Ибрагимов  көчөсүндөгү   №93, 95 ,97, 99, 103,98, 122, 122а, 142, У. Шаршеналиев  көчөсүндөгү   № 73, 73а, Сарбагышев  көчөсүндөгү    № 194, Советская  көчөсүндөгү   № 97, 101, 126, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, Базар  көчөсүндөгү   № 3, 5, 7, 11, 6, 8 турак үйлөр киргизилсин;
 5. №7066 - шайлоо участкасынын чек арасынаС.Ибраимов  көчөсүндөгү   № 180, 188а, 188б, 188в, 202, 204, 206, Пушкин  көчөсүндөгү   №96, 104в, Дунларов  көчөсүндөгү   № 135а, 150, 172,  194, Трясин  көчөсүндөгү   № 141а, 143, 151, 179, 223а, 231, 126, 138,  160,  164, 168а, 178, 182, Победа  көчөсүндөгү   № 127, 129а, 151, 173, 185, 205, Гагарин  көчөсүндөгү   № 27, 29, 35, 53а, 55, 57, Советская  көчөсүндөгү   № 61а, 61б,  67а, 106б, Комсомольская   көчөсүндөгү   № 140, 150, 162, Р.Ибрагимов  көчөсүндөгү   № 67, 73, 79, 89, 91, 94а, Сарбагышев  көчөсүндөгү   № 125, 129, Татарская  көчөсүндөгү   № 79, 26, 28, Интернациональная  көчөсүндөгү   № 74, 75, 77, 79, 81, У. Шаршеналиев  көчөсүндөгү   № 17 в,  21, 37, 49, 50, 54, 56, 66, Уйгурская  көчөсүндөгү   № 1, 11, Токтогул  көчөсүндөгү    № 83- турак үй, Овчарова  көчөсүндөгү   № 3, 25, 18,  28 турак үйлөр киргизилсин;
 6. №7067 - шайлоо участкасынын чек арасына - У.Шаршеналиев  көчөсүндөгү №70, 74а, 92, 94, Узбекская  көчөсүндөгү №86, 88, Дунларов  көчөсүндөгү №205, 221, 223а, 256, Казахстан  көчөсүндөгү   № 43б, 43в, 43г, 59, 59а, 65а, 67б, 69а, 71а, 95, 97, 176, 192а,  Ровнягин  көчөсүндөгү № 4, Масанчин  көчөсүндөгү № 1б, 1в, 13, 12, Северцев  көчөсүндөгү № 1, 5,7, Трясин  көчөсүндөгү   № 228, Гагарин  көчөсүндөгү   № 77, Победа  көчөсүндөгү   № 211, 217, 154, Куюков  көчөсүндөгү №39 турак үйлөр киргизилсин;
 7. №7068 - шайлоо участкасынын чек арасына - Ровнягин  көчөсүндөгү №75, 121, 68а, 74а, 76, 96, 102, 136, Северцева  көчөсүндөгү  №11, 15, 21, 25, 35, 49, 91, 119, 121, 123, 129, 2, 28, 42,  86, 88, 114, 118, 122, 128, Балкашин  көчөсүндөгү   №1, 3, 51, 83, 105, 115, 117, 119, 8, 36, 48, 50, 74, 84, , 96, 104, 112, Масанчин  көчөсүндөгү   № 55, 65а, 71б, 87, 127, 44, 62, 76, 80, 98, 114, 118, Казахстанская  көчөсүндөгү    № 101, 113, 123, 153, 159, 169, 175, 181, 187, 191, 195, 230, 266а,  266в, 268б,  272а, 272б, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 302,304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, Ю.Фучик  көчөсүндөгү   № 44, Бокин  көчөсүндөгү    № 1, 3, 11, 31, 73,75, 81, 83, 89, 97, 101, 103, 105, 60, 62, 64, 66, 74, 98, Дунларов  көчөсүндөгү №307а, 331а, 339, 355, 357, 359, 361, 276а, Моторная  көчөсүндөгү №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,Победа 3-өтмөгүндөгү №1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 6,10, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Победа  көчөсүндөгү   № 263, 273, 275,   Гагарина көчөсүндөгү   №170а, 172, Куюкова көчөсүндөгү №23, 23а, 25, 25а,  25б,  27а, 27б,  2, Чкалов  көчөсүндөгү №149, 151, 153,Биримдик көчөсүндөгү 1, 3, 7, 11, 13, 23, 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55, 59, 61, 63, 65, 2, 4, 6, 32, 36, 40,42,44, 46, 48,50, Ынтымак  көчөсүндөгү   № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 31, 2,4,6,8,10, 12, 14, 16, 18, 20 ,22, 54, 56, 58, 66, 70, Токтогула  көчөсүндөгү   №173, 175, 177, 179, 181, 176, 178 турак үйлөр киргизилсин;
 8. №7069 - шайлоо участкасынын чек арасына - Ленин  көчөсүндөгү   №383а, С.Ибраимов  көчөсүндөгү   №132, 140, 144, 146, 152, 156, Совет  көчөсүндөгү   №7,9, 15, 21, 43, 45, 55,  44, 56,58, 78, 80, Комсомольская  көчөсүндөгү № 85, 97 ,99, 76, 88,90, 98, 112, 114, Л.Толстой көчөсүндөгү №13, 27, Р.Ибрагимов көчөсүндөгү №64а, Сарбагышев  көчөсүндөгү   № 82, У. Шаршеналиев  көчөсүндөгү   № 1а, У. Шаршеналиев 2-өтмөгүндөгү  №1, 3, 5, 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 18, 20, 24, Шамшы  көчөсүндөгү   № 59а, Дубовицкая  көчөсүндөгү  №77, 91,93, 126а, Токтогул  көчөсүндөгү   № 19,21, 54,56, 58, 66, Гагарин  көчөсүндөгү   № 40, 48, 56, 64, Охотничья  көчөсүндөгү № 180, 181,183 турак үйлөр киргизилсин;
 9. №7070 - шайлоо участкасынын чек арасына - Овчарова  көчөсүндөгү   № 33, 35а, 59, 40а, 42, 50, 56, Гравийная 1-өтмөгүндөгү № 3, 14, 24, Гравийная  көчөсүндөгү №53, 63, Токтогул  көчөсүндөгү   № 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135а, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 108, 162, Токтогул 2- өтмөгүндөгү №56, Чкалов 1- өтмөгүндөгү   №  5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Чкалов 3- өтмөгүндөгү   № 7,13,15,17,19, 2,4,6, Чкалов  көчөсүндөгү № 73, 24, 32, 34, Дубовицкий  көчөсүндөгү   №233, 188а, 190,  212, 232а,  Лесхозный кууш көчөсүндөгү  № 1, 1/1, 1/2,  1/3, 1а, 1б, 12, Ленин  көчөсүндөгү № 391, 393, 395, 395а, 397, 423, 423б, Шамшы  көчөсүндөгү №55, 72, 76, 96, Гвардейская  көчөсүндөгү   № 19, 21, Куренкеев  көчөсүндөгү   № 7, 7а, 13, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 8, 10, 12, 14, 96а, Бөкөнбаев  көчөсүндөгү   № 29, 43, 14, 16,18, 20, 32, 44, Неделин  көчөсүндөгү   №14, 44, 46, 48, Айни  көчөсүндөгү   № 9, 33, 35,37, 52, 54, Куюкова  көчөсүндөгү № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 турак үйлөр киргизилсин;
 10. №7071 - шайлоо участкасынын чек арасына - Борончиев  көчөсүндөгү   № 33, 35, 37, 39, 41, 52а, А. Курманов  көчөсүндөгү   № 63, 69а, Киров  көчөсүндөгү   №55а, Татарская  көчөсүндөгү   № 23, 29а, Шамшы  көчөсүндөгү №35, 45а, 28б, 28в, Гравийная  көчөсүндөгү   № 23 турак үйүлөр киргизилсин;
 11. №7072 - шайлоо участкасынын чек арасына - Р. Зорге  көчөсүндөгү   № 65/11, 87, 89, 188,188а,  Верхне-Луговая  көчөсүндөгү   № 324, 324а, Набережная  көчөсүндөгү   № 249а, Осмонов (Больничная) 1-өтмөгүндөгү   № 3, 5, 27, 4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, Осмонов (Больничная) 2-кууш көчөсүндөгү  №1 ,5, 7, 2,4, 8, 10, А.Осмонов (Больничная) 1-кууш жолунда 25, 12, А.Осмонов (Больничная) көчөсүндөгү   № 1а, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 41, 43,12, Киргизская  көчөсүндөгү   № 11, 21,  25, Саадаев  көчөсүндөгү   № 223, 225, 227, 233, 235, 237, 239, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 263, 265, 267, 8, 10а,  14, 18, 20,  26,  30а, 32, 34, Веселая  көчөсүндөгү   № 19, 49, 51, Веселая кууш жолунда   № 13, 15, Ломоносов жолунда   № 15,  20, Ломоносов өтмөгүндөгү №1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, Ломоносов 2-өтмөгүндөгү   №8, 12, Жантаев  көчөсүндөгү  № 1к, 3к, 5к,7к, 9к, 11к,12к, 14к ,16к, 18к, 20к, 22к, 26к,  32к, 34к, 36к, С.Ибраимов  көчөсүндөгү № 5, 7, 11, 21, 21а, 23 турак үйлөр киргизилсин;
 12. №7073 - шайлоо участкасынын чек арасына - Коммунальная   көчөсүндөгү   №3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 10 , 12, 20, 22, 24, 26, Борончиев   көчөсүндөгү № 10, Ломоносов  көчөсүндөгү № 65а, 73, Киров  көчөсүндөгү №45а, 51, Д.Бабаев  көчөсүндөгү   № 19, 25, Сарбагышев  көчөсүндөгү   № 11б, 25, 42, Красная  көчөсүндөгү   № 2, 6,  12, 32а, 36, Кропоткина  көчөсүндөгү   № 1а, 1б, 6а, 10, 36, С.Ибраимов  көчөсүндөгү   № 2, 2а, Жантаев  көчөсүндөгү  № 3а, 5 турак үйлөр киргизилсин;
 13. №7074 - шайлоо участкасынын чек арасына - Ленин  көчөсүндөгү   № 109, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 147, 199, 217, 217а, 2, 4, 4а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 14, 18, 20, 96, 102, 118а, З. Космодемьянская  көчөсүндөгү   № 1, 1а, 1в,  1ж, 21а, 6, 10б, 12, Нижне-Луговая   көчөсүндөгү   № 31а,   125, 125а, 141, 179, 199, 199а, 207,209,211, 72, Тюленин  көчөсүндөгү №1, 3, 3а, 3б, 3в, 14, 16, 18, Тюленин 1-өтмөгүндөгү   № 11, 19, 23, 29а, Громов  көчөсүндөгү   № 1а, 1б, 1в, 3,5, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 2, 2а, 2б, 4, 6 ,8, 10, 14и, 20, 22, 24, 26, 66, Лермонтов  көчөсүндөгү  № 7, 13е,  4, 6, 18, 20,  50, Лермонтов 2- өтмөгүндөгү   №  6а, 8, 18, 22, Колхозная  (70 лет Октября)  көчөсүндөгү   №5,7, 9, 11, 15, 17, 31, 45а,  64,  Маяковский  көчөсүндөгү №15, 6, 8,10, 38а, Верхне-Луговая  көчөсүндөгү   № 7, 67, 153,Саадаев  көчөсүндөгү   № 3, 5, 7,  35, 47, 49, 61, 73, 2в, Р.Зорге  көчөсүндөгү   № 49а, 61з, 65/4, 65/5, 65/7, 30, 32, 118, Набережная  көчөсүндөгү   № 24а, 52, 54а, М. Раскова  көчөсүндөгү   № 1,3,5,7,9,11, 8,10, Лесная  көчөсүндөгү   турак үйлөр № 3,5,7,9,11, 13, 2,4,6,8,10,12, Кыргоол   көчөсүндөгү   № 3, 5, 7, 2,4, Кольор 2  көчөсүндөгү   № 3,5,7, 4, 8, 12, 14, 16, 18,20 турак үйлөр киргизилсин;
 14. №7075 - шайлоо участкасынын чек арасына - Юсуп Таджиев  көчөсүндөгү № 56, Т.Молдо  көчөсүндөгү № 3,5,7, Жантаев 1-өтмөгүндөгү №13б, Шамшы  көчөсүндөгү № 1а, 1б, Д.Бабаев  көчөсүндөгү № 2в, 6, 42,56, Октябрь  көчөсүндөгү  № 19б, 22б, 22в, 22д, 26а, Октябрь 1-өтмөгүндөгү   № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 8, 10, 12, Железнодорожная  көчөсүндөгү   № 17а, 83, 147а, 169а, 169б, 191, 193,197, 199, 202, 204, 208, Сарбагышев көчөсүндөгү №12,14,16,18,20,22,24,26,28 турак үйлөр киргизилсин;
 15. №7076 - шайлоо участкасынын чек арасына - Панфилов  көчөсүндөгү   № 1а, 11,15, 16, 16а,  Северная  көчөсүндөгү   № 3, 31,33, 35, 37,39, 41, 28а, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, Т.Молдо  көчөсүндөгү   № 59а, 26в, 62а, Жантаев   көчөсүндөгү   № 17а, 21а, 21б, 74, 82, Шамшы  көчөсүндөгү   № 2а, 20а, Станционная   көчөсүндөгү   №21а, Свердлов   көчөсүндөгү   №18е, Бөкөнбаев   көчөсүндөгү   № 12а, 12б, Степная  көчөсүндөгү № 22 турак үйлөр киргизилсин;
 16. №7077-шайлоо участкасынын чек арасына - Спортивная   көчөсүндөгү №35, 35а, 37, 45, 20, 30, 32, Мир   көчөсүндөгү   №42а, 54, 54а, Токмок   көчөсүндөгү   № 17а, 67а, 77а, 91а, 93а, 95а,  103а, 1к, 3к, 5к, 7к, 9к, 11к, 13к, 15к , 17к, 19к, 21к, 23к, 25к, 27к, 29к, 31к, 33к, 35к, 37к, 39к, 41к, 43к, 45к, 47к, 49к, 51к, 53к, 55к, 57к, 59к, 61к, 30а, 30б, 62а, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, Кагат  көчөсүндөгү   № 1а, 31, 2,4а, Калинин  көчөсүндөгү   №3, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13,6/2, 6/3, 6/ 4, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/14, 6/16,8/6, 8/8, 8/10, 8/12, 8/14, 8/17, 8/19,10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15,12/1, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/12, 12/14, 12/17, 12/18  турак үйлөр киргизилсин.

 

         4. Ош аймактык шайлоо комиссиясы жана Токмок аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары  менен бирге шайлоочулар арасында шайлоо участкаларынын даректеринин өзгөрүлгөндүгү тууралуу түшүндүрүү  иштерин  жүргүзсүн.

 

5. Шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоодо Ош жана Токмок аймактык шайлоо комиссиялары, Ош жана Токмок мэриялары, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетиштүү иш алып барбагандыгы белгиленсин.

 

6. Шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020 - жылдын 10 - февралындагы ПЖ № 32 Жарлыгын аткарууда жетиштүү иш алып барбагандыгы үчүн Ош жана Токмок шаарларынын мэрлеринин жоопкерчиликтерин кароо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунушталсын.

 

7. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын аныктоодо жетиштүү жумуш алып барбагандыгы үчүн жоопкерчиликтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралсын.

 

         8. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана                                           Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды  өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

 

         9. Ушул токтомдун көчүрмөсү Ош жана Токмок аймактык шайлоо комиссияларына жиберилсин.

         10. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө                                          Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды  өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрагасынын орун басары А.Бекматовго жүктөлсүн.

 

         ТӨРАГА                                                  Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 20-марты

83