№170 «Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө» Жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп табылсын:

1) 2005-жылдын 22-апрелиндеги “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоо үчүн берилген кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын колдорунун жана алардагы тиешелүү маалыматтарды кабыл алуу жана текшерүү жүргүзүү боюнча Бишкек, Ош шаардык, облустук жумушчу топ (жумушчу топчолор) жөнүндө” Жобону бекитүү тууралу” № 89;

2) 2009-жылдын 21-мартындагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоо үчүн берилген кол коюу барактарында камтылган шайлоочулардын колдорунун жана алардагы тиешелүү маалыматтарды кабыл алуу жана текшерүү жүргүзүү боюнча Бишкек, Ош шаардык, облустук жумушчу топ (жумушчу топчолор) жөнүндө” Жобону бекитүү тууралу” № 17.

3. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун жетекчисине жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 20-июну

№ 170