Талапкерлерди каттоо үчүн иш кагаздардын формалары жана үлгүлөрү

КР Президентинин кызматына талапкерлерди катто үчүн иш кагаздардын формалары жана үлгүлөрү

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо , талапкерлер, саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн иш кагаздардын формалары жана үлгүлөрү

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн иш кагаздардын формалары жана үлгүлөрү

Депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу, шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин кезектүүлүгүн өзгөртүү, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана депутаттын бош мандатын ээлөө тартиби жөнүндө жобо