№ 82 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын күбөлүгү жана төш белгиси тууралуу жоболорду бекитүү жөнүндө

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 51, 62 – беренелерине, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7 – беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңешинин депутатынын күбөлүгү жөнүндө Жобо бекитилсин (№ 1 тиркеме).

2. Кыргыз Республикасынын шаардык жана айылдык кеңешинин депутатынын күбөлүгүнүн үлгүсүнүн Сыпаттамасы бекитилсин (№ 2, 3 тиркеме).

3. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңешинин депутатынын төш белгиси жөнүндө Жобо бекитилсин (№ 4 тиркеме).

4. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңешинин депутатынын төш белгисинин үлгүсүнүн Сыпаттамасы бекитилсин (№ 5 тиркеме).

5. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 16-мартындагы “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин шайлоону өткөрүү боюнча документтердин формаларын жана үлгүлөрүн бекитүү жөнүндө” № 49 токтомунун № 1, 2, 3 , 4 тиркемелери күчүн жоготту деп таанылсын.

6. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

 7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Ж.А.Акматовго жүктөлсүн.

 

                   ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ                                             А. ШАЙЫМКУЛОВА

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 13 – апрели

№ 82