№363 КР БШКнын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларын түзүүнүн жана таркатуунун тартиби жөнүндө» Жобого толуктоолорду киргизүү тууралуу

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына дал келтирүү, ошондой эле аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн кепилдиктер жана компенсациялар менен камсыздоо, шайлоо системасын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бирдей түрдө колдонууну камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 182-беренесинин негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 19, 22-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларын түзүүнүн жана таратуунун тартиби жөнүндө» Жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

Төмөнкү мазмундагы 4-1 - бөлүк менен толукталсын:

«4-1. аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө кепилдиктер жана компенсациялар.

1. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсү шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилине карата негизги иши боюнча милдеттерин аткаруудан убактылуу бошотулат.

2. Шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилине карата аймактык, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө шайлоону жана референдумду өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сыйлык акы төлөнүп берилет. 

3. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасына жана катчысына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө сыйлык акы төлөнүп берилет.   

Участкалык шайлоо комиссиянынын төрагасына жана катчысына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө шайлоону жана референдумду өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сыйлык акы төлөнүп берилет. 

4. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиянынын мүчөсү тигил же башка маселе боюнча пикири, сунушу үчүн куугунтукка алынбайт.  Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, алардын ыйгарым укуктарын жана кызматтык милдеттерин аткарууга тоскоолдук жаратуу же кимдир бирөөнүн пайдасына чечим чыгартуу максатында таасир этүү, зомбулук аракеттери, акарат кылуу, ошондой эле жалаа жабуу, алардын ыйгарым укуктарын жана кызматтык милдеттерин аткаруусу жөнүндө бурмаланган маалыматты таратуу мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке алып келет. 

5. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиянынын мүчөсү шайлоону, референдумду өткөрүү мезгилинде жана шайлоо, референдум аяктагандан кийинки 6 ай ичинде администрациянын (жумуш берүүчүнүн) демилгеси боюнча, же анын башка ишке өтүүгө макулдугусуз жумуштан бошотулбайт.

6. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине карата негизги ишинен бошотулган аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн негизги иш орду боюнча (менчиктин формасына карабай) орточо айлык эмгек акысы сакталат.

(Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 182-беренесине ылайык)».

2. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси Б.С. Жумагуловго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                             Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 23 августу 
№ 363