№203 КР БШКнын 2017-жылдын 17-июнундагы «КР Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу тартиби жөнүндө» № 165 токтому менен бекитилген Нускамасына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин жетекчиликке алып, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы(мындан ары – БШК),

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдордун аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 17-июнундагы № 165 Нускамасына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

-12-пункт төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: «Тигил же бул талапкерди колдоп кол коюу учуруна карата 18 жашка толгон жарандар жигердүү шайлоо укугуна ээ.»;

-Төмөнкүдөй мазмундагы 19-1-пункт менен толукталсын: «Кол чогултуунун жүрүшүндө алынган шайлоочулар жөнүндө маалыматтар колдордун ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн гана колдонулууга тийиш. Кол коюу барактарында камтылган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды башка максаттарда колдонууга тыюу салынат.»;

-25-пункт төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: «Шайлоочу өз каалоосу боюнча байланышуу телефонун көрсөтүүгө укуктуу. Шайлоочунун колунун ишенимдүүлүгүн текшерүү максатында кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ шайлоочуга телефон чалууга жана маалыматтарды тактоого укуктуу. Эгерде шайлоочу киргизген маалыматтар кол коюу барагынын тиешелүү графасына батпаса, анда шайлоочу аларды төмөнкү сапка киргизүүгө укуктуу, мында кийинки шайлоочу өз маалыматтарын төмөнүрөөк жазууга тийиш.»;

-50-пункт төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:«Талапкер жана (же) ыйгарым укуктуу өкүл кол коюу барактарын текшерүү убактысы, анын ичинде капилет ылгоо (чүчүкулак) өткөрүү жөнүндө кеминде 1 (бир) календардык күн мурда кабарландырылат.».

2. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышына контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси А.Ж.Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                 Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 5-июлу

№203