Шайлоо ноябрь - 2021

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатарын шайлоону дайындоо >>>

Шайлоонун календары >>>

Календарлык план >>>

КР БШК кайрылуусу >>>

Мыйзамдар 

Бир мандаттуу шайлоо округдары  

Округдук шайлоо комиссиялары >>>

Саясий партиялар

Шайлоочулардын тизмеси

Ыкчам чара көрүү тобу

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо даттануулар жана бузуулардын реестри - 2021-жылдын 28-ноябры >>>

Ыкчам чара көрүү тобу билдирет

Санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун коргоо боюнча иш-аракеттердин алгоритми >>>

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы>>>

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы  >>>

2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги  >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ Жобо >>>

Презентациялар

Маалыматтык бюллетендер >>>

Материалдар  >>>

Финансылык ачык-айкындуулук

КР ЖК шайлоосуна аккредиттелген ЖМК жана Интернет-басылмалардын тизмеси >>>

КР ЖК шайлоосуна аккредиттелген ЖМК жана Интернет-басылмалардын тизмеси жана баалары

Ыкчам чара көрүүчү тобу

Окутуучу материалдары жана семинарлары

Саясий партияларды, кандидаттарды окутуу

Укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн окутуу

ЖМК

 

Видеороликтер

 

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

1. ОО "Кыргызская федерация незрячих"
Адрес: г. Бишкек, 12 мкр дом 46 кВ 13,  Тел: Жалалдин  0508831493 WhatsApp

2ЖИ Мешечко Николай Иванович

Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси), Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)

0553-337821, 0702-623146 - Аида (жардамчы)

meshecko.nikolai@mail.ru