№ 22 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банк мекемелерин аныктоо жөнүндө

Шайлоо фонддорун түзүү үчүн саясий партияларга шарттарды камсыз кылуу максатында, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин                   9-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2016-жылдын 27-мартына дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышкан жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банк мекемелери болуп “РСК Банк” ААКсы жана “Айыл банк” ААКсы белгиленсин.

2. Бул токтом “Эркин-Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, контролдук-текшерүү тобунун жетекчиси Г.М.Баатыровага жүктөлсүн. 

 

ТӨРАГА                                                                           Т.АБДРАИМОВ

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 3-февралы

№ 22