Шайлоо октябрь-2020

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

Шайлоолордун күндөлүгү >>>

Календардык план >>>

КР БШКнын кайрылуусу >>>

2020-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыгы >>>

Жыйынтыктарды көрсөтүү тутуму >>>

Мыйзамдар

Санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун коргоо боюнча иш-аракеттердин алгоритми >>>

Саясий партиялар

Финансылык ачык-айкындуулук

Ыкчам чара көрүүчү тобу

Шайлоочулардын тизмеси

Шайлоо участкалары

Агитация эрежелери >>>

"ЖМК жана Шайлоо" эскертмеси >>> 

КР ЖК шайлоосуна аккредиттелген ЖМК жана Интернет-басылмалардын тизмеси жана баалары

Окутуучу материалдары жана семинарлары