№ 124 Ысык-Көл облусунун Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын токтомдорун жана чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө

Тоң аймактык шайлоо комиссиясы “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесин бузуп, ыйгарым укуктарын жогорулатып жибергендигине байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин
1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 2-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Жокко чыгарылсын:

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын “Тоң аймактык шайлоо комиссиясы боюнча шайлоо округдарынын чек араларын жана схемаларын аныктоо жөнүндө” 2012-жылдын 28-сентябрындагы № 01 токтому;

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын 2012-жылдын
28-сентябрындагы № 02 токтому;

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын “Тоң району боюнча айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын “Эмгекчил” газетасында жарыялоо жөнүндө” 2012-жылдын 28-сентябрындагы № 03 токтому;

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын “Эмгекчил” газетасынын 2012-жылдын 11-октябрындагы санынын 3-бетине жарыяланган № 5 токтому;

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын “2012-жылдын 25-ноябрына белгиленген Тоң району боюнча айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын аныктоо жөнүндө” 2012-жылдын 2-октябрындагы номери жок чечими.

2.Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т. Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                             Т. АБДРАИМОВ

                Бишкек ш., 2012-жылдын 24-октябры

                № 124