№ 100 “Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын тизмесин башкаруунун Маалыматтык системасын калыптоо жана колдонуунун тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү жөнүндө

 

Шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларынын эсебин алуу жана калыптоо, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жан референдум өткөрүү боюнча бобордук комиссиясы бекиткен шайлоо участкаларынын чектери жана схемаларынын негизинде шайлоочулардын тизмесин калыптоо процессин автоматташтыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын
29-мартындагы №77 токтому менен бекитилген “Шайлоо процессин өркүндөтүү боюнча чаралардын планын”  аткарып, “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум  өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
7 беренесиинин 1 бөлүгүнүн 2, 28 пункттарын  жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  “Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын тизмесин башкаруунун Маалыматтык системасын калыптоо жана колдонуунун тартиби жөнүндө” жобо (тиркелет) бекитилсин.

2. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                           Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш. 2017 жыл 26 апрель

№100