№ 76 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жана Кыргыз Республикасынын саясий партияларынын жана талапкерлердин шайлоо фондунун атайын эсебин ачуу үчүн банк мекемелерин

Кыргыз Республикасынын  Президентинин “Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Ош, Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” 2017-жылдын 27-мартындагы ПЖ №59 Жарлыгына ылайык, жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 9-пунктун, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2,11,12-пункттарын, 15-беренесинин 2,3,6,7-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. 2017-жылдын 28-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасы 27 835 000 (жыйырма жети миллион сегиз жүз отуз беш миң) сом суммасында бекитилсин (тиркелет).

2. “РСК Банк” ААКсы жана “Айыл Банк”ААКсы 2017-жылдын 28-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого катышкан саясий партиялардын, талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебин ачуу үчүн банк мекемелери болуп белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү каржылоону бекитүүнү сметага ылайык жүргүзсүн.

4. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялардын төрагаларына жана катчыларына,  участкалык шайлоо комиссиялардын мүчөлөрүнө, алардын ичинде АЭУнун операторлоруна  сый акынын өлчөмүн белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому кабыл алынгандан кийин ушул сметага кошумча чыгымдарды киргизүү эске алынсын.

5. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н. Шайлдабековага  жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                   Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2017-жылдын 29-марты

№ 76