№77 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек уулу Дамирбектин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу

1.Кыргыз Республикасынын жараны Асылбек уулу Дамирбек КР ЖКнын IV (2007-2009) жана VI (2015-2017) чакырылыштарынын депутаты болуп эсептелет.
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – БШК) 2007-жылдын 25-ноябрындагы №139 токтому менен КР жараны Асылбек уулу Дамирбек “Ак Жол” Элдик партиясынын тизмесинин курамында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (мындан ары – КР ЖК) депутаттыгына талапкер болуп катталган.  Кийин, КР БШКнын 2009-жылдын 25-декабрындагы №277 токтому менен КР ЖК депутаты болуп катталган.
2010-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо “Республика” саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер болуп катталган.  Шайлоодон кийин, КР ЖК шайланган депутаттарын каттоого чейин КР БШКнын 2010-жылдын 9-ноябрындагы №334 токтому менен өз арызынын негизинде “Республика” саясий партиясынын катталган тизмесинен чыгарылган.
2015-жылы “Кыргызстан” саясий партиясынын тизмеси боюнча КР ЖКнын депутаттарын шайлоого катышкан.  “Кыргызстан” саясий партиясы тарабынан талапкер Асылбек уулу Дамирбекке карата КР ЖКнын учурдагы VI-чакырылышындагы депутаттыгына талапкер, кийин депутат катары каттоо учурунда, КР БШКга төмөнкү документтер берилген: КР ЖК депутаттыгына шайланууга макулдугу жөнүндө арызы, иштеген жеринен маалымдама, Кыргыз Республикасынын жарандыгы көрсөтүлгөн жана колдонуу мөөнөтү 2020-жылдын 21-майына чейин 21.05.2012-жылы берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү менен, талапкер жөнүндө маалыматтар.
Талапкердин колтамгасы жана “Кыргызстан” саясий партиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн расмий документтердеги малыматтарга ылайык, Асылбек уулу Дамирбек Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелет, 1981-жылдын 3-февралында туулган, Каракол ш., Набережная көчөсү 20, дареги боюнча катталган, улуту кыргыз,  колдонуу мөөнөтү 2020-жылдын 21-майына чейин АN2902391 Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту бар.
Берилген документтердин негизинде, КР БШКнын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №64 чечими менен “Кыргызстан” саясий партиясынын тизмесинин курамында КР ЖК депутаттыгына талапкер болуп катталган.
КР ЖКнын депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө (КР БШК тарабынан 2015-жылдын 27-октябрындагы №173 токтому менен бекитилген) протоколдун негизинде, КР БШКнын 2015-жылдын 27-октябрындагы №176 токтому менен “Кыргызстан” саясий партиясынан КР ЖКнын депутаты болуп катталган жана азыркы учурга чейин депутат болуп эсептелет.
2. Жалпыга маалымдоо каражаттарында (мындан ары – ЖМК) Казакстан Республикасынын ИИМнин 2018-жылдын 16-февралында Казакстан Республикасынын аймагында Казакстан Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн атайын операция жүргүзүлгөн учурда КР ЖКнын депутаты Асылбек уулу Дамирбектин кармалгандыгы жана анда Казакстан Республикасынын жарандыгы бар экендиги аныкталгандыгы тууралуу маалыматтар пайда болгондугуна байланыштуу, 2018-жылдын 22-февралында КР БШК тарабынан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу КР ЖК депутаты Асылбек уулу Дамирбектин Казакстан Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө маселени тактоо жана аны тастыктаган расмий документтерди берүү менен суроо-талап жөнөтүлгөн.
Ошондой эле КР БШК Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинен КР ЖК депутаты Асылбек уулу Дамирбектин Казакстан Республикасынын жарандыгын алгандыгы жөнүндө расмий маалыматты (жарандыкка кабыл алуу тууралуу чечим, датасы, бүгүнкү күнгө карата  статусу, ж.б.), паспортунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана КР ЖК депутаты Асылбек уулу Дамирбектин Казакстан Республикасынын жарандыгын башка тастыктоочу документтерди берүү боюнча кошумча суроо-талап жөнөткөн.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (чыг. 2018-ж. 5-апрели) Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен 2018-жылдын 19-мартында Асылбек уулу Дамирбектин Казакстан Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө тастыктаган документтер боюнча жообу Нота келип түшкөндүгүн кабарлады.
Бул нотада белгиленгендей, “Казакстан Республикасынын ИИМнин маалымат базасында Асылбекулы Дамирбек, 1981-жылдын 3-февралында Жамбыл облусунун Кордай районунун Карасу п. туулган, улуту казак тууралуу белгиленген маалыматтар бар”.
Алгачкы жолу инсандын күбөлүгү жана Казакстан Республикасынын жаранынын паспорту менен 2001-жылы документтештирилген. 2010-жылы, мурдагы документтеринин колдонуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу, Асылбекулы Дамирбек тарабынан Казакстан Республикасынын жаранынын жаңы документтерине алмаштыруу иштери жүргүзүлгөн.
Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө кармалган Асылбекулы Дамирбектин Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги аныкталган.
Асылбекулы Дамирбек ыйгарым укуктуу органдарга Казакстан Республикасынын жарандыгынан чыгаруу өтүнүчү менен кайрылган эмес.
Азыркы учурда жогоруда аталган жарандын Казакстан Республикасынын жарандыгын жокко чыгаруу боюнча маселе каралууда.
Нотага “РГП “ИПЦ” маалымдамалары боюнча адамды документтештирүү жөнүндө маалыматтардын” эки формасынын көчүрмөлөрү тиркелген,  анда Асылбекулы Дамирбек Казакстан Республикасынын паспорту менен 2001 жана 2010-жылдарда эки жолу документтештирилген деп белгиленген жана Казакстан Республикасынын акыркы паспортунун колдонуу мөөнөтү – 2020-жылдын 9-июнуна чейин деп көрсөтүлгөн.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары – МКК) Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Асылбек уулу Дамирбекке карата, 2018-жылдын 11-апрелиндеги расмий маалыматы боюнча аны жашы жеткендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту менен (1996 жана 1997-жылдарда Бишкек ш. жана Талас облусунун ар башка ИИБдө эки жолу), мында – Супатаев Динарбек Асылбекович деген алгачкы аты-жөнүн Асылбек уулу Дамирбек дегенге алмаштыруу, ошондой эле башка каттоо маалыматтарын (туулган датасын жана жерин, жашаган жерин) өзгөртүү менен документтештирүү жөнүндө маалыматтар бар.
МККнын маалыматтары боюнча паспортту алмаштыруу жана берүү ар кандай шарттарга байланыштуу бир нече жолу жана ар кандай (аймактык) органдарда жүргүзүлгөн.  Асылбек уулу Дамирбекке Кыргыз Республиксынын жаранынын паспортун берүү жана алмаштыруу маселеси компетенттүү органдар тарабынан мыйзамдуулук жана негиздүүлүк предметине өзүнчө карап чыгууну жана укуктук баа берүүнү талап кылат.
Бул маселе боюнча иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун 2018-жылдын 7-мартындагы №3-р буйругу менен ведомстволор аралык жумушчу топ  түзүлгөн. 
Ыйгарым укуктуу орган – МККнын маалымкаты боюнча, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине ылайык, Асылбек уулу Дамирбек Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелет, жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу боюнча өтүнүч менен кайрылган эмес.
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жарандык маселелери боюнча комиссиянын Катчылыгынын 2018-жылдын 14-апрелиндеги маалыматы боюнча, Асылбек уулу Дамирбек Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу (калыбына келтирүү), же Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу маселелери боюнча кайрылган эмес. 
Ушундан улам, Мамлекеттик каттоо кызматынын жана Казакстан Республикасынын ТИМдин расмий маалыматтары боюнча, бүгүнкү күнгө карата Асылбек уулу Дамирбектин 2020-жылга чейин жарактуу болгон эки өлкөнүн паспорттору бар.
Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелген КР ЖКнын депутаты Асылбек уулу Дамирбек, Казакстан Республикасынын ТИМ тарабынан берилген документтерге ылайык Казакстан Республикасынын жарандыгына ээ, бул анын КР ЖКнын депутатынын ыйгарым укуктарын мындан ары ишке ашырууга тоскоолдук болуп эсептелет.
4. Мыйзамдарга ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын кызмат орду КР жогорку саясий мамлекеттик кызматтарына кирет.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 52-беренесинин 5-бөлүгүндө “Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий мамлекеттик кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз” деп белгиленген.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренеси, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 65-беренеси, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси менен бекитилгендей, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же башка өлкөнүн жарандыгын алганда мөөнөтүнөн мурда токтотулат.  Көрсөтүлгөн негиздерде Кыргыз Республикасынын депутатынын ыйгарым укуктарын токтотуу, бул негиздер пайда болгон күндөн баштап 30 календардык күндөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чечими менен ишке ашырылат.
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 52-беренесинин 5-бөлүгүн, 73-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 65-беренесинин 4-бөлүгүнүн 8-пунктун, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүн жана 1-бөлүгүнүн 2-пунктун, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 3-бөлүгүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарын жана 18-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек уулу Дамирбектин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун.
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек уулу Дамирбектин күбөлүгү ушул токтом жарыяланган күндөн тартып жараксыз деп табылсын.
3. Бул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин “Кыргызстан” парламенттик фракциясына жөнөтүлсүн.
4. Бул токтомдун көчүрмөсү жана тиешелүү материалдар укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына жөнөтүлсүн.
5.  Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.
 
Төрага                                      Н.Шайлдабекова
Бишкек ш, 16-апрель 2018-жыл  №77