17.06.2021 № 480 2021-жылы 7, 8 жана 10-июнунда өткөрүлгөн Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу

2021-жылы 7, 8 жана 10-июнунда өткөрүлгөн Жалал-Абад облусунун

Ала-Бука районунун Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу

протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 7, 8 жана 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын  19-майындагы № 218, 2021-жылдын 21-майындагы № 269, 2021-жылдын 25-майындагы № 299 токтомдору менен дайындалган Жалал-Абад облусунун      Ала-Бука районунун Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Көк-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Азимов Абдибаит Усенбаевич, Кабылов Сакыбек Мамбеталиевич, Рысдавлетов Илясбек Рахманалыевич, Эргешов Алымбек Базарбаевич катталган. Талапкерлер Көк-Таш айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Көк-Таш айылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып, А. Азимовго – 6 добуш, С. Кабыловго – 2 добуш, И. Рысдавлетовго – 3 добуш, А.  Эргешовго – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Азимов Абдибаит Усенбаевич Көк-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ак-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Фарманкулов Голибжон Рахманбердиевич, Адашов Абукаххор Абдужалилович, Досалиев Сейитказы Атамырзаевич катталган. Талапкерлер Ак-Коргон айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Ак-Коргон айылдык кеңешиндеги 31 депутаты катышып, Г. Фарманкуловго – 18 добуш, А. Адашовго – 9 добуш, С. Досалиевге – 4 добуш берилгендиги белгиленген.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Фарманкулов Голибжон Рахманбердиевич Ак-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Т. Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Назарбеков Байыш Мадамбекович, Касымбеков Парманбек Жакыпбаевич, Усенов Заирбек Жаныкулович катталган. Талапкерлер Т. Балтагулов айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Т. Балтагулов айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, Б. Назарбековго – 11 добуш, П. Касымбековго – 5 добуш, З. Усеновго – 5 добуш берилгендиги белгиленген.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Назарбеков Байыш Мадамбекович Т. Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ак-Там айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Камчыбеков Мирлан Мамырбекович катталган. Талапкер Ак-Там айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Ак-Там айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 20 депутаты катышып, М. Камчыбековго – 20 добуш берилгендиги белгиленген.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Камчыбеков Мирлан Мамырбекович Ак-Там айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Өрүктү айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Кийикбаев Рустам Нарпайович катталган. Талапкер Өрүктү айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Өрүктү айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, Р. Кийикбаевге – 20 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Кийикбаев Рустам Нарпайович Өрүктү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 7, 8 жана 10-июнундагы Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү  боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 7-июнунда Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Көк-Таш,  2021-жылы 8-июнунда Ак-Коргон, Т. Балтагулов жана 2021-жылы     10-июнунда Ак-Там, Өрүктү өткөрүлгөн айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 7, 8 жана 10-июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Көк-Таш, Ак-Коргон,       Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Азимов Абдибаит Усенбаевич Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Көк-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Фарманкулов Голибжон Рахманбердиевич Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Ак-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Назарбеков Байыш Мадамбекович Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Т. Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Камчыбеков Мирлан Мамырбекович Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Ак-Там айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Кийикбаев Рустам Нарпайович Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Өрүктү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Көк-Таш, Ак-Коргон, Т. Балтагулов, Ак-Там жана Өрүктү айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                                                                                          

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 480