№500 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө

2017-жылдын 15-октябрына дайындалган
Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого
эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө
"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын 10-беренесин, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 21-пункттарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 9-ноябрындагы №197 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдагы эл аралык (чет өлкөлүк) байкоочулардын иш тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө" Жобосунун 3-бөлүгүнүн 3.4 жана 3.5-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого эл аралык байкоочулар катары төмөнкүлөр тиркемеге ылайык аккредитациялансын:
1)Солрун Ингеборг Гисладоттир, ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун директору (ЕККУ/ДИАУБ);
2)Хаукас Ян, ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун атайын кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ);
3)Шлик Александр, ЕККУ/ДИАУБнун Шайлоо боюнча департаментинин жетекчиси;
4)Руса Ана, ЕККУ/ДИАУБнун Шайлоо боюнча департаментинин улук кеңешчиси;
5)Громов Алексей Владимирович, ЕККУ/ДИАУБнун Шайлоо боюнча кеңешчиси;
6)Реймер Томас Чарльз, ЕККУ/ДИАУБ бандамачысы;
7)Эндрю Меллон, ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун адиси, статсити (ЕККУ/ДИАУБ);
8)Хованьян Тамара, Армения Республикасынын Тышкы иштер министрлигинын шайлоо маселелери боюнча эксперти (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
9)Егиазарян Сона, Армения Республикасынын президентинин администрациясынын жетектөөчү адиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
10)Фельха Петер,VENi-Eienna Eurasia демилгеси тармагынын төрагасы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
11)Растингер Доминик, ЕККУнун Венадагы Катчылыгынын кенже кызматкери (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
12)Вейашутс Фердинанд Кристиан, Австрия телекөрсөтүүсүнүн Украинадагы жана Балкандагы башкы кабарчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
13)Вельц Хайку, Юридикалык маселелер боюнча кеңешчи, Австриялык Кызыл Крест, Эл аралык кызматташтык (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
14)Винцент Эмма, Коммуникациялык жана маалыматтык маселелер боюнча көзкарандысыз консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
15)Ауденерт Дидье Ричарда Алина, Бельгиянын ТИМинин коопсуздук маселелери боюнча эксперти (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
16)Бьебука Жан-Пьерр, Элчинин кеңешчиси, Бельгиянын Тышкы иштер министрлиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
17)Дэм Эрика, Интеграция бөлүмүнүн координатору, Бельгиянын эл аралык өнүктүрүү кызматы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
18)Карлсхаузен Софи Часка, Элчинин кеңешчиси, Бельгиянын Тышкы иштер министрлиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
19)Худокормофф Александра, Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
20)Мэрлэн Селина, Элчинин жардамчысы, ЕККУнун Бельгиядагы өкүлчүлүгү (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
21)Суходольская Дарья, Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
22)Черни Михал, Улук талдоочу, Чехия Республикасынын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
23)Дрмол Якуб, Масарык Университетинин студенти, социологияфакультети (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
24)Элищка Фредлова, Жеке адвокат (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
25)Юухулеку Яна, Бөлүмдүн начальниги, Чехиянын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
26)Лацин Олдржих, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
27)Литецка Штепанка, Бөлүмдүн начальниги, Чехиянын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
28)Берг-Соне Мариза, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
29)Больбру Питер, ДанияПарламентинин Башкы консультанты (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
30)Хойе Торкил, Жеке адвокат (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
31)Йепсен Кристиан Бьерегаард, Консультантт (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
32)Йохансон Кристен, Даниянын Тышкы иштер министрлигинин консультанты (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
33)Петерсен Ингегерд Ниссен, Рысенстингимназиясынын мугалими (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
34)Плесс Яасмина Йоханссон, Даниянын Өнөр жай, бизнес жана финансы министрлигинин бөлүмүнүн начальниги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
35)Поулсен Ингрида Маргарет, (Пенсионер) (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
36)Скофф Грета, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
37)Свенсен Андерс Стуур, Даниянын Тышкы иштер министрлигинин башкармалыгынын начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
38)Лаанэ Сулев, ТаллинУниверситетининпрофессору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
39)Мюер Кристина, Дипломат, Эстониянын Тышкы иштер министрлиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
40)Бэй Сабрина Джосефина,Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
41)Компс Антуан, Миссиянын башчысы– CNDP (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
42)Гутер Камилью Эмили, Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
43)Левандовски Стефан, Качкындардын статусун аныктоо боюнча адис, БУУ УВКБнын Россия Федерациясындагыофиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
44)Треву Диан-Софи, Франциянын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын иштери боюнча бюро (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
45)Бурдина Екатерина Станиславовна, Адвокат, «Чек арасы жок планета»НПОсунун котормочусу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
46)Оберсон Фредрих, БУУ УВКБ Консультанты, Франция (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
47)Баденхаузен Хайке, Бөлүмдүн начальниги, Европалык Бирликтин иштери боюнча комитеттин клерки(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
48)Бесс Хэннинг Георг, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
49)Бирнмейер Катя, ARTEкөркөм галлереясынын кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
50)Бирнштиль Фритц, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
51)Бронхефт Петра Мария, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
52)БрайгКатарина Францизка, Германиядагы Giz GmbH офисинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
53)Дермэн Юлиан Георг, Rederi Ressel AB кеме компаниясынын капитаны (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
54)Глеккер-Фухс Юлиану, Kerschensteiner Grund- und Mittelschuleмектебинин окутуучусу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
55)ФиксТорстен Александр, Полиция бөлүмүнүн кызматкери, криминалист (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
56)Гаста Ан-софи, Берлинуниверситетинде илимдин доктору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
57)Гепферт Вальтер, Жеке ишкер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
58)Колоджей Агнеша, Саясий маселелер боюнча талдоочу, Канаданын элчилиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
59)Краузе Юта Гизела Илса, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
60)Крайбаум ЙенсВилхелм, Башпаанек берүү маселелери боюнча офицер, Миграция жана качкындар боюнча федералдык ведомство;
61)Лилайтер Йозефа,Амштгерих Ульм судьясы жана директору (Ульм шаарынын райондук соту) (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
62)Лингенталь Рейнер, Жеке юрист (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
63)Вален Михаэль Питер, Германиянын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
64)Негеле Хайнц Хелмут, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
65)Остергуз Райнхолд, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
66)Паммер Карл Жосефф, Маалыматтык технологиялар долбоорунун көзкарандысыз жетекчиси(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
67)Рооде Экар, Саясий маселелер боюнча консультант;
68)Шэфэр Мартина, Германиянын Федералдык Тышкы иштер министрлигининкызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
69)Шиил Оливер Зигфрид, Көзкарандысыз журналист, RTL InteractiveКомпаниясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
70)Ширмер Сабрина Кристина, Жеке консультант жана машыктыруучу(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
71)Шлагбауэ Хельмут Йозеф, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
72)Шмидт Керстен Даниэль, Долбоордун жетекчиси, Европа Кеңеши (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
73)Шулэ Улрике, Илимий эксперт, ГерманиянынФедералдык кызматы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
74)Смерс Кристина, Марбургда жеке мектептин окутуучусу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
75)Смолих Анке, Округдук соттун судьясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
76)Штайнкрюгер Янина Тереза, Мэрдин курчап турган чөйрө маселелери боюнча орун басарынын кеңешчиси, Франкфурт-на-Майнеш. (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
77)Фон Хаугвитц Гисберт Карл, Качкындарга башпаанек берүү боюнча менеджер – Германиянын Кызыл Крести (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
78)Вильдангель Рене,Адам укуктары жагынан саясат боюнча эксперт (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
79)Циглэ Юлиане Беатриса, Административдик кызматкер, тышкы иштер кызматы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
80)Шультце Клаудия, Административдик кызматкер, курчап турган чөйрөнү коргоо, транспорт жана климатдепартаменти(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
81)Лопез Вернер Елена Андреа, Борбордук Европадагы Каталон өкмөтүнүн делегациясынын алдындагы институционалдык байланыштар боюнча улук кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
82)Катона Криштина, Венгриянын Тышкы иштер жана соода министрлигинин кызматкери (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
83)Сюч Адриена, Венгриянын Тышкы иштер жана соода министрлигинин улук кызматкери (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
84)ВасариТомаш Андраш, Европалык Бирликтин координатору, Венгриянын Тышкы иштер жана соода министрлиги;
85)Бал Фрэнсис Маргарета, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
86)Флеминг Тэрэнс Фрэнсис, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
87)Глисон Фергус Виллиам, Коопсуздук офицери, COEN Galway ооруканасы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
88)Кирби Дэнис Патрик, Бизнес консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
89)Линч Джон, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
90)Кусак Аса Карл, Латын Америка жана Кариб өлкөлөрү боюнча борбордун изилдөөчүсү(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
91)Чекати Маурицио, Мэриянын административдик кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
92)Коко Шализи Стефания, Бизнес-талдоо боюнча консультант, Maste ConsultingКомпания (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
93)Фачин Иларию, «RADICA Coop»НПОсунда долбоордын жетекчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
94)Гальдини Франко, Илимдин кандидаты, МанчестерУниверситети (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
95)Мастелари Альберто, Саясий талдоочу – консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
96)Секки Микелла, Журналист, радиостанциянын кызматкери (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
97)Чулаков Жандос, Мамлекеттик кызматчы, Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
98)Ахметов Аскар Абдрашитович, Европа департаментинин кызматкери, Казакстандын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
99)Козубаева Сауле, Улук консультант, Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
100)Шаймаков Гали, Бөлүмдүн начальниги, Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
101)Гедиминас Бучунас, Каунасокругунун прокуратурасынын кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
102)Инга Гилите, Атташе, Литванын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
103)Ильгимантас Мисевичус, Эл аралык миссиялар жана чыр-чатактарды четтетүү блүмүнүн начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
104)Миркос Василе, ЕККУнун жана эл аралык коопсуздук боюнча бөлүмдүн башчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
105)Бергервот Мириама, INTERREG V-A долбоорунун менеджери Эл аралык тармактык бюро (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
106)Госйенова Мина Вагиф кызы, Саясат боюнча кеңешчи, НидерланддынТышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
107) Петер Хендрикс, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
108)Ниенхус Мария, Утрехт сотундагыадминистратор, Нидерланд (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
109)Стинен Йоханес Мартинус, Нидерланддагы саясат маселелери боюнча улук кеңешчи,Королдуктун Тышкы иштер жана мамилелер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
110)Хаугствейт Фатима, Улук кеңешчи, Норвегиянын Статистикалык башкармалыгы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
111)Эрленд Хвослеф Хаилдстад, Norcapкеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
112)Ретланд Марена Сагваг, Прокурор, Сер Вес Округдук полициясынын кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
113)Скьесет Торстейн Токсдал, Африка өлкөлөрү боюнча начальниктин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
114)Филипек Михал Ян, Коомдук жана маданий дипломатия департаментинин кызматкери, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
115)Гортат Раджислав Урсул, Варшава университетинин окутуучусу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
116)Грабовска-Хеншел Александра, Чыгыш Демократиялык ассоциациясынын кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
117)Гречило Михал Здиславович, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
118) Йевдокимов Рафал, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
119)Лан Юзеф, Талдоочу, Чыгыш изилдөө борбору(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
120)Ожерски Пшемислав, Борбордук Азия Талдоо, диалог жана өнүктүрүү стратегиялык борбору НПОсунун аткаруучу директору (CASCADD) (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
121)Пйеньковски Милош, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
122)Полак-Жовонкевич Магдалена, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
123)Зауер Адам Лукас, Кеңештин мүчөсү, Тилектештик фонду (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
124)Шидорович Магдалена Анна, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
125)Свидоровска Элжбет Кинг, Социолог (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
126)Шкирпан Ярослав, Польша Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
127)Абдуллин Айрат Шавкатович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин үчүнчү катчысы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
128)Баландина Елена Алексеевна, Москвадагы эл аралык МИРБИС жогорку бизнес мектебинин окутуучусу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
129)Байкин Артем Юрьевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
130)Бедрицкий Александр Владимирович, Саясий талдоочу, Таврия маалыматтык-талдоо борборунун директору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
131)Белая Наталья Витальевна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин үчүнчү катчысы(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
132)Белова Анна Михайловна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
133)Богданова Кристина Игоревна, Россиялык шайлоо фондунун эксперти (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
134)БородинАндрей Николаевич, Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
135) Чамов Игорь Владимирович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
136)Чибисов Игорь Сергеевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
137)Дегтярев Константин Петрович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
138)Девяткин Даниил Андреевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
139)Дьяконов Борис Борисович, Юридикалык жардамчы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
140)ДоровскихАлексей Борисович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
141)Федоринов Александр Викторович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
142)Филоненко Алеся Евгеньевна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
143)Геворкян Рафаэль Самвелович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
144)Гладких Игорь Анатольевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин улук кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
145)Горохова Татьяна Николаевна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
146)Гожина Анна Владимировна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин коомчучук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
147)Грошев Дмитрий Владимирович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
148)Гузь Константин Васильевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
149)Халяпина АлесяАлексеевна, Россиялык шайлоо укугу коомдук институтунун GO кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
150)Ханеева Мария Викторовна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин үчүнчү катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
151)Коныгин Николай Александрович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
152)Коротина Мария Александровна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин үчүнчү катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
153)КоротунЮлия Владимировна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
154)Куденеевя Юлия Сергеевна, Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңешчиси(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
155)Курочкин Павел Алексеевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
156)ЛогиновЕвгений Леонидович, Аскердик чет тилдер институтунун Ардагерлер бирлигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
157)Марков Алексей Геннадьевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
158)Марковец Михаил Игоревич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
159)Медведева Полина Анатольевна, Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын башкы адиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
160)Монахов Вадим Юрьевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
161)Оствальд Андрей Артурович, Кеңештин мүчөсү, «Социалдык-экономикалык өркүндөтүү институту»НПО (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
162)Пирязева Евгения Вячеславовна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин экинчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
163)Прусов Александр Владимирович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
164)Самарина Ирина Алексеевна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
165)Саутина Елена Викторовна, Россия Федерациясынын Еврей автономдуу регионунун Шайлоо комиссиясынын төрагасы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
166)Шагеев Валерий Александрович, Эл аралык ДПТнын кызматкери. Ориенталдык изилдөө институту, Россия илимдер академиясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
167)ШмелеваНаталья Ивановна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн начальниги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
168)Шульг Сергей Витальевич, Юрист, жетектөөчү илимий кызматкер(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
169)ШумскаяРаиса Витальевна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
170)Скобкарева Евгения Олегович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин экинчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
171)СмирновВильям Викторович, Сектор башчы, РИАнын Мамлекет жана укук институту(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
172)Терехин Евгений Евгеньевич, Дипломат, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
173)Терентьев СвятославВадимович, Россия Федерациясынын Адам укуктарын коргоо боюнча комитетинин адиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
174)Улитин Дмитрий Борисович, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
175)Вальчук Анастасия Леонидовна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
176)Воскобойников Андрей Юрьевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин биринчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
177)ЯхменевПетр Александрович, Дипломатиялык академиянын кызматкери, Экономиканын дүйнөлүк изилдөө борбору(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
178)Зюзин Андрей Алексеевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин үчүнчү катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
179)Алигрудич Гордана, Сербиянын Тышкы иштер министрлигинин улук кеңешчиси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
180)Неделькова Раша,Программанын директору, CRTA (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
181)Сламич Блаа, СловениянынРеспубликасынын Тышкы иштер министрлигинин улук кеңешчиси (Адам укуктары департаменти) (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
182)Алмквист Бенгт Артур, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
183)Баклунд Эмма, Сөөк коюу агенттигинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
184)Бьерклунд Ларс, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
185)Ериксон Дан Урбан, Коммуникациялык стратег, TRF компаниясы, SLL (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
186)Хедлунд София, Швецияда Шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча улуттук координатор(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
187)Хульт Джонас, Коопсуздук боюнча улук кызматкер, Малмо шаарынын мэриясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
188)Нигрен Рикард, Архитектор, «White»курулуш компаниясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
189)Ниман Пэр, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
190)Ульсон Даниель, Бөлүмдүн жетекчиси, fritidsförvaltningen Malmö stad (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
191)Уттоссон Ульф Андерс, Жабдуу бөлүмүнүн начальниги, «Aquastic» суу менен жабдуу боюнча компания (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы) (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
192)Палмер Ребекка Линн, Интеграция боюнча жардамчы, ШвециянынСоциалдык фонду (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
193)РимстенЕва, Юридикалык эксперт, Швециянын Миграция кызматы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
194)Ридин Пребен, Веб-иштеп чыгуучу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
195)Уттерман Мари Сигрида, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
196)Бахманн Хайнц, Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу университетинин лектору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
197)Бергер Рафаиль, Консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
198)Карлен Мари-Тереза, Өнүктүрүү жана гуманитардык илимдер боюнча фонддун консультанты(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
199)Спайинсер Андреас Мартин, Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
200)фон Аркс Александра, Байкоочу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
201)Вебер Анина Нора,Долбоордун менеджери, TriSolutions AGкомпаниясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
202)Зуллино Наташа, Швейцариянын Федералдык тышкы иштер депертаментинин кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
203)Эрпул Намик Гюнер, Элчи, Түркиянын Тышкы иштер министрлиги(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
204)Брууксбэнк Мэри Элизабета, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
205)Колдвэлла Эндрю, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
206)Кромби Энтони Кэмпбел, Жеке ишкер, антиквариатты сатуучу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
207)ГлисонАнна Кристин, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
208)Хэллиер Стэлла Мэри, Жеке ишкер, Консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
209)Хакл Кит Эдвард, «Борбордук Азиядагы Дебаттар боюнча эл аралык ассоциация» НПОнун кызматкери(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
210)Иэнсон Эдриан Фрэнсис, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
211)Нанди Джулиан Виллиам, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
212)О'кейси Амиэра, Тобокелдиктер боюнча талдоочу, Cottons Centre (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
213)Пиблс Эндрю, Башчынын жардамчысы, Улуу Британиянын ОБСЕдеги өкүлчүлүгү(ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
214)Выкурц Карен Марию, Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн программасынын ассистенти, ARTICLE 19компаниясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
215)Баланофф Роберт, Округдук соттун судьясы, Иллинойсштаты (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
216)Баррон Ричард, Каттоо жана шайлоо боюнча директор, Фултонокругунун шайлоо комиссиясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
217)Блэр Кристофер Ли, Маалымат жана координациялоомаселелери боюнча кызматкер, ЕККУнун Босниядагыжана ГерцеговинадагыМиссиясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
218)Брандт Кристофер Ральф, Сунуштардын координатору, The Boss Group (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
219)Чавес Лиза Мари, Контракттар боюнча менеджер, PAE (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
220)Кларк Джеффри Брюс, Канкаки округунун башчысы, Иллинойсштаты (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
221)ДжентлЭнслема, Операциялар боюнча башчы, Cadence CompanionsЖЧК (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
222)Хассалл Вильям Эрик, Көзкарандысыз подрядчы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
223)Хайлман Джеймс Монтгомери, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
224)Израэл Лэсли Лоу, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
225)Джесси Андрэ Чарльз, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
226)Йохансен Аарон, Жеке ишкер, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
227)Карпяк Таню, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
228)Лицау Вильям Кендал,Вице-президент,PAE (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
229)Локкард Лаура, Байланыш боюнча директор, Вашингтоншататынын университети (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
230)Лонг Эндрю Чарльз, «Long properties»кыймылсыз мүлк боюнча компаниянын директору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
231)Любин Нэнси, Президент, JNA Associates (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
232)Макдон Джеральд Августин, «Gerald McDonough»жеке компаниясынын юристи (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
233)Мэррилл Энна Мари, Эл аралык юрист-эксперт, УкраинадагыНПО форуму (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
234)Мозур Майкл Чарльз, Рецензент, Вашингтонштатынын Департаменти (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
235)Мрахорович Муаммер, Жумушсуз (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
236)МерфиШэрри, Консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
237)Николас Александр Стэфенс, Юрист/Консультант (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
238)Нури Нур Саад, Консультант/Маалымат базасы боюнча менеджер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
239)Нузов Илья, Адвокат, Berger&Crossmanкомпаниясы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
240)Пинкард Октавиус, Изилдөөчү, Кент Университенти, Бельгия (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
241)Рихтер Филип, Огайоштатынын Шайлоо боюнча комиссиясынын аткаруучу директору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
242)Роджерс Дэвин, Талдоочу, АКШнын Мамлекеттик департаменти (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
243)Роум Эмили,Өнүктүрүү боюнча координатор, PEAKата-энелер борбору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
244)Шеперд Джон Бентон, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
245)Слотт Грегори Скот, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
246)Стэгмайер Мэри Эн, Миссури штатынын университетинин доценти;
247)Стемплер Мэрилин, Пенсионер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
248)Сули Гель Эндрю, CBCни негиздөөчү жана анын башкы аткаруучу директору, Джорджияштаты (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
249)Тара Энни, Жеке ишкер (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
250)Эгертэр Люсьен Анэре, Программанын менеджери, Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы Элчилиги (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
251)ПиантЭнрико, Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин Консулу (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
252)Окада Тэруэ, ТокиоУниверситетинин профессору (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
253)Окуро Тадато, Canon Inc компаниясынын кызматкери. (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
254)Акио Ягихаши, Жапониянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин атташеси (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
255)Юри Накагава, Жапониянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин экинчи катчысы (ЕККУ/ДИАУБ Миссиясы);
256)Мамедов Фархад, АзербайжанРеспубликасынынКыргыз Республикасындагы Элчилигинин биринчи катчысы;
257)Лятифов Рамэль Мугабиль оглы, Протоколдук, гуманитардык маселелер боюнча атташе, Азербайжан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин басма сөз катчысы;
258)Колесник Александр Дмитриевич, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси (КМШнын Миссиясы);
259)Аглушевич Римма Александровна, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атташеси (КМШнын Миссиясы);
260)Чекмазов Вадим Вадимович, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин кеңешчиси(КМШнын Миссиясы);
261)Маринков Дмитрий Александрович, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин экинчи катчысы (КМШнын Миссиясы);
262)Теплов Денис Сергеевич, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин экинчи катчысы (КМШнын Миссиясы);
263)Василенко Анастасия Викторовна, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин атташеси (КМШнын Миссиясы);
264)Пахомова Дарья Юрьевна, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин атташеси (КМШнын Миссиясы);
265)Саляхов Айрат Альбертович, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин атташеси (КМШнын Миссиясы);
266)Кондуров Николай Петрович, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы Башкы консулдугунун консулу (КМШнын Миссиясы);
267)Мещеряков Николай Валентинович, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы Башкы консулдугунун үчүнчү катчысы (КМШнын Миссиясы);
268)Рубежанский Олег Юрьевич, Самара областынын Социалдык-демографиялык жана үй-бүлөлүк саясат министринин биринчи орун басары (КМШнын Миссиясы);
269)Грибеник Александр Васильевич, Самара областынын Большеглушицкий кичи районунун администрация башчысы (КМШнын Миссиясы);
270)Попов Сергей Петрович, Самара областынын Похвистневно шаардык округунун башчысы (КМШнын Миссиясы);
271)Казарин Станислав Валерьевич, Самара областынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш департаментинин директору (КМШнын Миссиясы);
272)Алексеева Татьяна Олеговна, Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты (КМШнын Миссиясы);
273)Перрин Амбруазе, Европалык Парламенттин администратору;
274)Лаваля Яхья, Ислам Кызматташтык Уюмунун Башкы катчылыгынын директору (ИКУнун Миссиясы);
275)Джаббаров Наги, Ислам Кызматташтык Уюмунун Башкы катчылыгынын кесипкөй кызматкери (ИКУнун Миссиясы);
276)Аль-Амри Осман, Ислам Кызматташтык Уюмунун Башкы катчылыгынын катчысы (ИКУнун Миссиясы);
277)Харада Кудзую, Жапониянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин кеңешчиси;
278)Акияма Саки, Жапониянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин атташеси;
279)Мусоев Содикджон Зухурович, Тажикстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин экинчи катчысы;
280)Енсегенов Сарсенбай, Казакстан Республикасынын Парламентинин Сенатору ТүркПА Миссиясынын курамында;
281)Манрике Эскудеро Инесу, Испаниянын Казакстан Республикасындагы Элчилигинин миссиясынын башчысынын орун басары;
282)Маркос Мартос Джордж, Испаниянын Казакстан Республикасындагы Элчилигинин кызматкери;
283)Поздняков Владимир Георгиевич, Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты (ШКУнун Миссиясы).
2. Эл аралык байкоочуларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөр берилсин.
3. Бул токтом "Эркин Тоо" газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4.Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Б. Абдрахматовага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                          Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 7-октябры
№500