26.06.20ж. №120 Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ Жобо тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган
же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ Жобо тууралуу

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин дептутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бѳлүгүн, 13-беренесинин 3,5-бѳлүктѳрүн, 14-беренесинин 6-бѳлүгүн, 31-беренесинин 16-бѳлүгүн, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин, 19-беренесинин 17-бѳлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуунун кепилдиктерин белгилѳѳ жана Кыргыз Республикасынын шайлоолоруна жана референдумдарына катышуусун уюштуруунун тартибин белгилѳѳ максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу жѳнүндѳ жобо» тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Тѳмѳндѳгүлѳр күчүн жоготту деп таанылсын:

- «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого, Кыргыз Республикасынын референдумдарына катышуусун уюштуруу жѳүнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын жобосун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы № 102токтому;

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуусун уюштуруу жөнүндө» № 102 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 13-ноябрындагы № 201 токтому;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы № 102 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын референдумдарына катышуусун уюштуруу жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы № 454 токтому.

3. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

4. Ушул токтомдун кѳчүрмѳсү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына жѳнѳтүлсүн.

5. Ушул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 26-июну

№ 120