№148 Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин “Кыргыз Республикасынын Президентин  шайлоо жөнүндө” 2017-жылдын 14-июнундагы № 1681-VI токтомуна ылайык, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 2,11,12–пункттарын, 25-беренесиндеги 2, 3, 6, 7-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин  шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасы 671 502 100 (алты жүз жетимиш бир миллион беш жүз эки миң бир жүз) сом суммасында бекитилсин.

2. “РСК Банк” ААКсы жана “Айыл Банк”ААКсы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебин ачуу үчүн банк мекемелери болуп белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү каржылоону бекитилген сметага ылайык жүргүзсүн.

4. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  төрагасы Н. Шайлдабековага жүктөлсүн.

 ТӨРАГА                                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары, 2017-жылдын   14 - июну

№ 148