Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо

«Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» КРнын Президентинин жарлыгы >>>  

Календардык план >>>

Шайлоонун календары >>>

КР БШКнын кайрылуусу >>>     

Мыйзамдар

Презентациялар

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн аймактык шайлоо комиссияларына саясий партиялар жана талапкерлер тарабынан берилүүчү зарыл документтердин тизмеги >>>

Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер үчүн колдонмо >>>

Аймактык шайлоо комиссиялары үчүн колдонмо >>>

Аймактык шайлоо комиссиялары үчүн жыйнак >>>

Участкалык шайлоо комиссиялары үчүн колдонмо >>>

Шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары >>>  

Жети-Өгүз аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын курамдары >>>

Талапкерлер:

Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси

Саруу айылдык кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлерлин  маалыматтык плакаттар – октябрь 2023-ж.

Финансылык ачык-айкындуулук 

Шайлоочулардын тизмеси

2023-жылдын 19 августтан тартып 22 сентябрына чейинки (кошуп алганда) мезгилинде Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;
  • «tizme.gov.kg» сайтында;
  • шайлоо участогунда;
  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2023-жылдын 22 сентябрына чейин (кошуп алганда) Сиз паспортуңуздун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Видео-роликтер:

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо