Шайлоо июль-2021

«Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоону дайындоо жөнүндө» КРнын Президентинин жарлыгы >>>

Шайлоолордун күндөлүгү >>>

Календардык план >>>

КР БШКнын кайрылуусу >>>

Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер үчүн КОЛДОНМО >>>

Мыйзамдар

КРнын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоодо даттануулар жана бузуулардын реестри - 2021-жылдын 11-июлу >>>

Cанитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча алгоритми >>>

2021-жылдын 11-апрелинде өткөн жергиликтүү кенештердин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыктары

Шаардык кеңештерге шайланган депутаттардын тизмеси

Саясий партиялар

Аймактык шайлоо комиссиялары >>>

Финансылык ачык-айкындуулук

Шайлоочулардын тизмеси

КР ЖК шайлоосуна аккредиттелген ЖМК жана Интернет-басылмалардын тизмеси жана баалары

Окутуучу материалдары жана семинарлары

Окутуучу материалдары жана семинарлары