№529 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.Ч. Текебаевдин ыйгарым укуктарын мөөнүнөн мурда токтотуу жөнүндө

Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун 2017-жылдын       16-августундагы өкүмү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Өмүрбек Чиркешович Текебаев Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза Кодексинин 303-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмыш жасоого күнөөлүү деп табылган, мал-мүлкүн конфискациялоо менен жана үч жылга мамлекеттик кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылып, мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү колониясында өтөө менен сегиз жылга эркинен ажыратылган.
2017-жылдын 2-октрябрында Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясынын өкүмү менен Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө. Ч. Текебаевге карата  2017-жылдын 16-августундагы айыптоочу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. 
Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодексинин 359-беренесине ылайык, аппеляциялык инстанциядагы соттун өкүмү ал жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет. Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө. Ч. Текебаевге карата  2017-жылдын 16-августундагы өкүмү 2017-жылдын 2-октябрында мыйзамдуу күчүнө кирген.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100-беренесине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодексинин 360-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке жактар үчүн милдеттүү болуп эсептелет жана республиканын бардык аймагында аткарылууга тийиштүү.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 65 – беренесине, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусуна жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктары ага карата соттун айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарынын көрсөтүлгөн негиздер боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын негиз келип чыккан күндөн 30 календарлык күндөн кечиктирбестен кабыл алган чечими менен жүзөгө ашырылат.
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73, 100-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 65-беренесинин 3-бөлүгүнүн 5-пунктун, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-бөлүгүнүн 9-пунктун, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча  шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарын, 18-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Өмүрбек Чиркешович Текебаевдин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун.
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Өмүрбек Чиркешович Текебаевдин  ырастамасы ушул токтом жарыяланган күндөн тартып жараксыз деп табылсын.
3. Токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин “Ата-Мекен” парламенттик фракциясына жиберилсин.
4. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси Б. С. Жумагуловго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                          Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 01 ноябры
№ 529