Арыз формаларынын үлгүлөрү

Форма 1 (Шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз)

Форма 2 (Шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арыз)