№202 КР БШКнын 2017-жылдын 20-июнундагы №168 токтому менен бекитилген «КР БШКнын жана КРӨгө караштуу КР Президентин, КР ЖКнын депутаттарын шайлоону, КРнын референдумун өткөрүү мезгилинде аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө» Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү

Шайлоо процессин өркүндөтүү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоодо жана өткөрүүдө өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун арттыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 20-июнундагы №168 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү мезгилинде өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө» Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

-3.2-пунктта «Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун: 2004-жылдагы үлгүдөгү идентификациялык картаны, 2017-жылдагы үлгүдөгү идентификациялык картаны, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун (мындан ары –паспорт) көрсөтүү менен» деген сөздөр алып салынсын;

-3.14-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Ар бир нуска УШКнын мөөрү жана төрагасынын колу менен күбөлөндүрүлөт»;

-3.16-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «АШКнын системдик администратору арыздардын реестри туура толтурулганын жана алынган арыздардын №2 Формага, №3 Формага шайкештигин текшерет, арыздардын реестрлерине кол коет, бир нускасын өзүнө калтырат, башка нускасын андан ары ШТМБСта иштелип чыгуусу үчүн №2 Формадагы арыздарды тиркөө менен МККнын аймактык органынын ыйгарым укуктуу кызматкерине кол койдуруп өткөрүп берет.»;

-4.17-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Шайлоочуну манжаларынын изи боюнча идентификациялоо ийгиликтүү өткөн учурда ноутбуктун мониторуна жана көрүү мониторуна идентификациялоодон өткөн шайлоочунун сүрөтү, шайлоочулардын тизмесиндеги катар номери жана ФАА, аталган шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын жалпы саны жана аталган шайлоо участогунда идентификациялоодон өткөн шайлоочулардын саны чыгат, шайлоочулардын тизмесиндеги катар номерин көрсөтүү менен шайлоочуну идентификациялагандан кийин чек чыгарылат.»;

-4.21-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Эгерде шайлоочу манжаларынын изи же өңү боюнча идентификациядан өтүп, бирок чек басылып чыкпаган учурларда идентификация өтпөгөн болуп эсептелет жана идентификация процедурасын кайра өтүүгө тийиш.».

2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий сайттарына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г.Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                   Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 4 июлу

№ 202