№490 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын "2017-жылдын 15-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө" 2017-жылдын 24-сентябрындагы № 469 токтому

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына ШКУдан Катчылыгынан 2017-жылдын 27 жана 29-сентябрында келип түшкөн каттарынын негизинде жана "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын 10-беренесин, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 21-пункттарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 9-ноябрындагы №197 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдагы эл аралык (чет өлкөлүк) байкоочулардын иш тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө" Жобосунун 3-бөлүгүнүн 3.4 жана 3.5-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо эл аралык байкоочулардын иш тартибин аныктоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө» 2017-жылдын 24-сентябрындагы №469 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
 -1-пункттун 5 жана 9-пунктчалары жокко чыгарылсын.
2.Эл аралык байкоочу болуп катталган Жамсуев Баир Баисхалановичтин жана Юй Кайвэндин аккредитациясы жокко  чыгарылсын жана алардын 2017-жылдын 24-сентябрындагы №208, № 212 күбөлүктөрү жараксыз деп табылсын.
3.Бул токтом "Эркин Тоо" газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4.Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Б. Абдрахматовага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 2-октябры
№490