Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын референдуму (бүткүл элдик добуш берүү) - 2021-жылдын 10-январы

«Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы >>>

Календардык план >>>

Финансылык ачык-айкындуулук

Референдумдун натыйжалары

Идентификациядан өткөндөрдүн тизмеси