№ 160 “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, шайлоонун айкындуулугун жана маалыматтык жагынан камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнчаборбордуккомиссиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Жергиликтүү кеңештердин  депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобо бекитилсин. 

2. Жергиликтүү кеңештердин  депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топтун курамы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

3. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                        Н. Шайылдабекова

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 20-октябры

№ 160