«Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча КРнын референдуму (бүткүл элдик добуш берүү) - 2021-жылдын 11-апрели

«Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы >>>

«Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору >>>

Календардык план >>>

Финансылык ачык-айкындуулук

Референдумдун натыйжалары

Идентификациядан өткөндөрдүн тизмеси