Жергиликтуу кенешинин шайлоосу. Ноябрь 2021 ж.

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутатарын шайлоону дайындоо >>>

Календарлык план >>>

КР БШКнын кайрылуусу >>> 

Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер үчүн КОЛДОНМО >>>

Мыйзамдар

Шайлоо округдарынын схемалары чек аралары  >>>

Cанитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча алгоритми >>>

2021-жылдын 28-ноябрында өткөн жергиликтүү кенештердин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыктары

       Саясий партиялар 

   

  "Тизме" шайлоочулардын порталы

              "Өзүндү шайлоочулардын тизмесинен такта" плакаты

  • Шаардык кеңештерге саясий партиялардын талапкерлердин тизмесин көрсөтүү үчүн документтердин тизмеси жана формасы >>>
  • Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү үчүн документтердин тизмеси жана формасы >>>

Финансылык ачык-айкындуулук