25.07.2020 ж. №139 «Шайлоочунун кабинети» сервиси жѳнүндѳ Жобо тууралуу

«Шайлоочунун кабинети» сервиси жѳнүндѳ Жобо тууралуу

              «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 14-беренелерин жетекчиликке алып, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 15-беренесинин 2-бѳлүгүнүн тѳртүнчү абзацын, 3-бѳлүгүнүн үчүнчү абзацын, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинин 2-бѳлүгүнүн тѳртүнчү абзацын жүзѳгѳ ашыруу жана шайлоочулардын арыздарды электрондук форматта берүүсүн, кабыл алуунун жана иштеп чыгуунун тартибин белгилѳѳ максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Шайлоочунун кабинети» сервиси жѳнүндѳ Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г.Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 25-июлу

№ 139