№6 Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районунун № 7159 жана Ош облусунун Өзгөн районунун № 5057 шайлоо участкаларында кайра добуш берүүнү даярдоого жана өткөрүүгө каралган сметасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын “Чүй облусунун Аламүдүн районунун № 7159 жана Ош облусунун Өзгөн районунун № 5057 шайлоо участкаларында кайра добуш берүүнү дайындоо жөнүндө” 2016–жылдын 30-декабрындагы № 279 токтомунун негизинде, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14, 38-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 11, 12–пункттарын, 25-беренесиндеги 2, 3, 6, 7-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районунун № 7159 жана Ош облусунун Өзгөн районунун № 5057 шайлоо участкаларында кайра добуш берүүнү даярдоого жана өткөрүүгө каралган сметасы 475 800 (төрт жүз жетимиш беш миң сегиз жүз) сом суммасында бекитилсин (тиркелет).

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү каржылоону бекитилген сметага ылайык жүргүзсүн. 

3. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

         4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  төрагасы Н.Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек шаары, 2017-жылдын 10 -январы

 

№ 6