Талапкер үчүн колдонмо жана формалар

 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн Колдонмо .

 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн документтердин формалары жана үлгүлөрү.

Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер үчүн документтердин формалары жана үлгүлөрү.

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер үчүн документтердин формалары жана үлгүлөрү.