№ 152 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө таларкерлер, саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча аймактык шайлоо к

Жарандардын, талапкерлердин, саясий партиялардын, шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укуктарынын кепилдиктерин, ошондой эле шайлоо комиссияларына берилүүчү шайлоо документтеринин шайкештигин жана аныктыгын текшерүү максатында жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53, 60-беренелерин жана “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана маалыматтарда камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча аймактык шайлоо комиссияларынын Жумушчу тобу жөнүндө” Жобо бекитилсин (№1 тиркеме).

2. Ушул токтом “Эркин Тоо”  газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                 Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек шаары, 2016-жылдын 11-октябыры