ИИМ гуманитардык жардам катары пара берүү жөнүндөгү маалымат боюнча иликтөө баштады КР БШКнын ыкчам аракет кылуучу

ИИМ гуманитардык жардам катары пара берүү жөнүндөгү маалымат боюнча иликтөө баштады КР БШКнын ыкчам аракет кылуучу координациялык тобуна В. И. Шашнинадан №8-МАБдын №25-үйдүн үй башчысы А. К. Ибрагимова аялуу катмарда жашаган жарандарга арналган гуманитардык жардамды таратып жаткандыгын билдирген. Гуманитардык жардам бир саясый партиянын агитациясы катары таратылган. Бул маалыматты Социалисттик Эмгектин Баатыры Мукен Сыдыкова да тастыктап, убактысынан эрте башталган агитация шайлоо мыйзамдарын бузгандыкка жатаарын, гуманитардык жардам аркылуу сатып алуу болгондугун белгиледи. 25-августта ыкчам аракет кылуучу координациялык топ бул маалыматты ИИМге билдирди, иликтөө башталды.