Саясий партиялар шайлоону мыйзам алкагында өткөрүү жөнүндө меморандумга кол коюшту

05 ноября 2021

Бүгүн – 5-ноябрда, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуучу саясий партиялардын ортосундагы Меморандумга кол коюу болуп өттү.

Кол коюуга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Н.К. Шайлдабекова, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларына уюштуруучулук-техникалык маселелерди чечүүдө көмөктөшүү боюнча республикалык штабдын төрагасы, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы М.М. Иманкулов, талапкерлеринин тизмелери БШК тарабынан катталган 21 саясий партиянын лидерлери/ѳкүлдѳрү, эл аралык жана коомдук байкоочулар, ѳкмѳттүк эмес уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты.

“Өлкөнүн баардык региондорунда республикалык штабдын жыйындары өткөрүлүп, ар кыл деңгээлдеги жетекчилерге азыркы шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрү түшүндүрүлдү. Алдыдагы шайлоону адил, ачык жана мыйзамдуу өткөрүүгө өлкөнүн жетекчилигинин саясий эрки бар. Мамлекет дагы шайлоону адил өткөрүү үчүн баардык чараларды көрүүдө. Административдик ресурсту колдонбоо камсыздалат. Саясий партиялар дагы шайлоочуларды сатып албоого тийиш”, - деди М.Иманкулов.

КР БШК төрагасы Н.К. Шайлдабекова баардык талапкерлерге жана партияларга тең мүмкүнчүлүктү камсыздоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы көрүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Атап айтканда, жергиликтүү бийликтер үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн баардык саясий партияларга тең шарттарда атайын орундарды берди, дебаттарды жана жеке чыгып сүйлөөлөрдү өткөрүү үчүн өлкөнүн телеканалдарында акысыз обо убактысы бөлүндү.

Саясий партиялардын ортосунда Меморандумга кол коюу эл аралык стандарттарга ылайык демократиялык шайлоо өткөрүүнүн маанилүү кепилдиги болуп саналат.

Меморандум – бул катышуучулары мыйзам алкагында гана аракеттенүүгө, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын талаптарын кыйшаюусуз аткарууга, шайлоо мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын ченемдерин сактоого милдеттенүүчү келишим.

Документке кол коюу менен, партиялар өздөрүнө милдеттенме алышты жана төмөнкүлөргө даярдыгын ырасташты:

• добуш берүү күнүнө чейин жана добуш берүү күнү шайлоочулардын добуштарын сатып алууга өзүнүн катышуусун жана партиядагы өз өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, үгүт жүргүзүүчүлөрдүн, туугандарынын, досторунун, тааныштарынын жана башка адамдардын катышуусун болтурбоого, шайлоочуларды сатып алууга каршы бардык чаралар менен күрөшүүгө, анын ичинде укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө;

• социалдык жаатташуу жана каршылашуу, жалаа жабуу, тике жана кыйыр түрдѳ диний тематиканы колдонуу же ага таянуу, ошондой эле күч колдонууга жана коомдук тартипти бузууга кѳкүтүү камтылган маалыматтарды, үгүт жана маалыматтык материалдарды интернет жана башка ресурстар аркылуу расмий же жашырын басып чыгарбоого жана жайылтпоого;

• өз максаттарына жетүү үчүн административдик ресурстарды пайдаланууну жокко чыгарууга;

• Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аялдардын, жаштардын, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын, ар кандай этносторго таандык адамдардын өкүлчүлүгүн камсыз кылууга багытталган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын чараларын колдоого жана шайлоо мыйзамидарынын ченемдерин толук баалуу жүзѳгѳ ашырууга кѳмѳктѳшүүгѳ;

• шайлоо ѳнѳктүгүндѳ аял талапкерлерди ар тараптан колдоп, аларга маалыматтык жана укуктук жардам көрсөтүүгѳ, саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесинен аял талапкерлердин мандаттан баш тартуусуна жана тизмеден чыгаруусуна кѳмѳктѳшкѳн басмырлоонун бардык түрлөрүн жокко чыгарууга.

Меморандумда шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө – талапкерлер жана саясий партиялар менен өз ара аракеттешүү үчүн калыс жана ачык болууга, республикалык штабга жана укук коргоо органдарына –

административдик ресурстарды колдонууга жол бербѳѳгѳ жана шайлоо процессинин бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды камсыз кылууга, ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарына – бурмалоолорго жана манипуляцияга жол бербестен, адил жана обьективдүү болуу талабы коюлду.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү