Нарын шаарынын партияларына жана талапкерлерине шайлоо алдындагы үгүт эрежелерин окутушту

02 октября 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Нарын шаарында “2021-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо: Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоосунун айкындуулугу. Үгүт иштери жана шайлоо талаш-тартыштарын кароо” деген темада тренинг өткөрдү.

Иш-чара 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү алкагында Программасынын БУУнун Өнүктүрүү Программасынын колдоосу менен депутаттыкка талапкерлер,  саясий партиялардын өкүлдөрү, округдук шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана банк кызматкерлери үчүн уюштурулду.

 КР БШК аппаратынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын  начальниги Төлөгөн Айтикеев катышуучуларга аралаш шайлоо тутумунун өзгөчөлүктөрүн, бирдиктүү жана бир мандаттуу шайлоо округдарында талапкерлерди көрсөтүү тартибин, шайлоо округдарын түзүүнүн принциптерин, схемаларын жана чек араларын түшүндүрдү.

Жогорку Кеңештин депутатынан же Президенттен, жергиликтүү кеңештин депутатынан тышкары  мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматкерлери; мамлекеттик, муниципалдык, мамлекеттин (муниципалдык) катышуусу 30 пайыздан ашкан үлүшкө ээ ишканалардын жана алардын бөлүмдөрүнүн жетекчилери саналган талапкер талапкерлиги көрсөтүлгөн учурдан тартып кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотоору белгиленди.

Мамлекеттик кызматтын түрүнө (жарандык, аскердик, укук коргоочулук, дипломаттык) карабастан мамлекеттик кызматчы, муниципалдык кызматчы, жалпыга маалымдоо каражатынын кызматкери болуп саналган талапкер талапкерлиги көрсөтүлгөн учурдан тартып шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотуп турат.

 

Шайлоо фонддорунун каржылык айкындуулугуна байланыштуу фонддорду түзүү тартиби, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына жана “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө” Жобого ылайык берилүүчү отчёттуулук боюнча түшүндүрмө берилди.

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер, ошондой эле  бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө милдеттүү экендиги белгиленди. Талапкерлердин тизмесиндеги курамда талапкерлиги көрсөтүлгөн талапкерлер өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуктары жок. Саясий партиянын, талапкердин өз шайлоо фондун түзбөгөнү БШКнын талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуусу үчүн негиз болуп саналат.

Талапкерлер жана саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо  алдындагы үгүт эрежелерин, маалымдоонун үгүт жүргүзүүдөн айырмасын кунт коюп үйрөнүштү. Шайлоо  алдындагы үгүт өнөктүгү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жарандары каржылоону талап кылуучу шайлоо  алдындагы үгүттү талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар менен макулдашуу боюнча жана алардын шайлоо фонддору гана аркылуу жүргүзүүгө укуктуу экендиги айтылды.

Үгүттөө  жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу, басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын чыгаруу жана таратуу жолу менен, стадиондордо жана калктуу конуштардын көчөлөрүндө, ошондой эле спорттук иш-чараларда концерттерди жана театрлаштырылган оюндарды өткөрүүнү кошпогондо, үгүттүк ачык иш-чараларды (митингдерди, чогулуштарды, теледебаттарды) өткөрүү аркылуу, конституциялык Мыйзамда тыюу салынбаган башка тариздерде жүзөгө ашырылышы мүмкүн экендиги айтылды.

 Тренингдин катышуучулары арыз берүү тартибин жана шайлоо талаш-тартыштарын кароо жол-жоболорун окуп-үйрөнүштү.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү