БШК добуш берүүнү уюштуруу жана тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Жобону конституциялык мыйзамга ылайык келтирди

15 декабря 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бүгүн, 2021-жылдын 15-декабрындагы жыйынында Кыргыз Республикасынын БШКнын 2020-жылдын 26-июнундагы №121 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө Жобо жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу чечим кабыл алды.

Бул чечим Кыргыз Республикасынын БШКнын ченемдик укуктук актыларын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 4-бөлүгүнүн талаптарына ылайык келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4 жана 8-беренелерин жетекчиликке алуу менен кабыл алынды.

Өзгөртүү 821-пунктуна “Саясий партиялар алган мандаттарды бөлүштүрүүдө, алгач жалпы мандаттардын санынын 30пайыздан кем эмеси шайлоочулардын эӊ көп добушун алган аялдардын арасында бөлүштүрүлөт. Эгер саясий партиялардын тизмесиндеги аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албай калса, аялдар квотасы боюнча калган мандаттар  Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлердин жайгашуу тартибине ылайык кезек боюнча бөлүштүрүлөт” резервделген мандаттардын саны боюнча киргизилди:

Учурдагы басылыш

Сунушталган басылыш

 

 

 

1) 1, 2, 3 мандатты алууда 1 мандат резервделет;

2) 4, 5, 6, 7 мандатты алууда 2 мандат резервделет;

3) 8, 9, 10 мандатты алууда 3 мандат резервделет;

4) 11, 12, 13 мандатты алууда 4 мандат резервделет;

5) 14, 15, 16 мандатты алууда 5 мандат резервделет;

6 17, 18, 19 мандатты алууда 6 мандат резервделет;

7) 20, 21, 22 мандатты алууда 7 мандат резервделет;

8) 23, 24, 25 мандатты алууда 8 мандат резервделет;

9) 26, 27 мандатты алууда 9 мандат резервделет.

1) 1, 2, 3 мандатты алууда 1 мандат резервделет;

2) 4, 5, 6, мандатты алууда 2 мандат резервделет;

3) 7, 8, 9, 10 мандатты алууда 3 мандат резервделет;

4) 11, 12, 13 мандатты алууда 4 мандат резервделет;

5) 14, 15, 16 мандатты алууда 5 мандат резервделет;

6) 17, 18, 19 мандатты алууда 6 мандат резервделет;

7) 20, 21, 22, 23 мандатты алууда 7 мандат резервделет;

8) 24, 25, 26 мандатты алууда 8 мандат резервделет;

9) 27 мандатты алууда 9 мандат резервделет.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү