БШК Токмок шаарында шайлоо процесси боюнча талапкерлер, партиялар, ОШК жана банк кызматкерлери үчүн окутуу өткөрдү

02 октября 2021

Токмок шаарынын депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өклдөрү, округдук шайлоо комиссиялардын мүчөлөрү, банктын кызматкерлери үчүн “2021-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо: Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоосунун айкындуулугу. Үгүт иштери жана шайлоо талаш-тартыштарын кароо” деген темада тренинг өткөрүлдү.  

 Иш-чара 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү алкагында БУУӨПтүн колдоосу менен Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан уюштурулду.

КР БШК мүчөсү Акбалык Жумалиева катышуучуларга аралаш шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрү, бирдиктүү жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерди көрсөтүү тартиби,  шайлоо округдарын түзүү принциптери, схемалары жана чек аралары тууралуу айтып берди. Депутаттыкка талапкерлердин документтерин берүү жана каттоого алуу тартиби тууралуу маалымат берилди, талапкер иштеген, кызмат өтөгөн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана органдардын тиешелүү кызмат адамдары талапкер арыз, рапорт менен кайрылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде, менчигинин түрүнө карабастан эмгек акысынын орточо өлчөмүн мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен сактоо менен анын кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусун токтотуп турууга милдеттүү экендиги белгиленди. Талапкерлер же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү талапкер, талапкерлердин тизмеси көрсөтүлгөн күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү буйруктардын (тескемелердин) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн Борбордук шайлоо комиссиясына берет.    

Окутууда шайлоо талаш-тартыштарын жана даттануу арыздарын кароо боюнча блок камтылды. Катышуучуларга арыздарды (даттанууларды) шайлоо комиссиялары тарабынан кароо мөөнөтү ал келип түшкөндөн тартып 3 күн, ал эми арыздарды (даттанууларды) кошумча кароо мөөнөтү – 5 күн, добуш берүү күндүн алдында жана добуш берүү күнү берилген даттануулар (арыздар) дароо каралары тууралуу маалымат берилди.

 Окутуудагы негизги компонент катары шайлоо алдындагы үгүттөөнүн эрежелерин изилдөө, анын ичинде обо убактысын бөлүштүрүү каралды. Ошондой эле бөлүнгөн обо убактысынын жалпы көлөмүнүн кеминде жарымы талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга дебаттарды жана башка ушундай үгүт иш-чараларын биргелешип өткөрүү үчүн гана каралат. Акысыз эфирдик убакыттын ушул үлүшүн пайдаланууга бардык талапкерлерге, саясий партияларга бирдей негиздерде жол берилүүгө тийиш.

Каржы айкындуулугун калыптандыруу максатында КР БШК бүткүл өлкөдөгү шайлоо процессинин катышуучуларына шайлоо фонддорун түзүү, каржы жоопкерчилигин жана отчеттуулугун камсыздоо эрежелерин үйрөттү. Акча каражаттары шайлоо фондунун эсебине улуттук валютада которулат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер кошуп эсептелбейт жана төлөнбөйт. Белгиленген көлөмдөн ашыкча келип түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна чегерилүүгө жатпайт жана жарандарга жана уюмдарга кайтарылып бериле тургандыгы белгиленди. 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү