Көзөмөлдөө-текшерүү тобу маалымдайт

25 ноября 2021

БШК Көзөмөлдөө-текшерүү тобу (КТТ) шайлоо маалындагы жасалган иштери тууралуу маалымдайт. 

Конституциялык мыйзамдын 42-беренесине ылайык, Көзөмөлдөө-текшерүү тобу талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун киреше жана чыгымдалган каражаттары тууралуу биринчи каржы отчетторун текшерүүдө, мыйзам ченине ылайык, аларды берүүнүн мөөнөтү 2021-жылдын 17-нобярында аяктаган (б.а. добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирилбестен). 

Натыйжада, биринчи каржы отчету төмөнкүлөр тарабынан берилген эмес: 

- «Жашасын Кыргызстан» саясий партиясынан - 1 (21 катталган, шайлоого катышуусун уланткан саясий партиянын ичинен);

- бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 23 талапкер (шайлоого катышууну уланткан бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 287 талапкерден): 

 «Жашасын Кыргызстан» саясий партиясы жана 23 талапкерге мыйзам чендерин бузгандыгы тууралуу кат жөнөтүлдү. 

Бардыгы болуп бирдиктүү шайлоо округдары боюнча 22 саясий партия (1 шайлоого андан ары катышуудан баш тартты) жана бир мандаттуу шайлоо округдарынан 321 талапкер (34 талапкер шайлоого андан ары катышуудан баш тартты) шайлоо фонддорун түзгөн.  

2021-жылдын 240-ноябрына карата саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 208 418 372.50 сом келип түшкөн, анын ичинен 162 252 129,38 сом чыгымдалган; бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин шайлоо фонддоруна 240 585 745,00 сом келип түшкөн, 182 084 873,40 сом чыгымдалган.

2021-жылдагы КР ЖК шайлоолору менен салыштырмалуу 2020-жылдагы КР ЖК шайлоосундагы шайлоо өнөктүгүн каржылоого жүргүзүлгөн салыштырма иликтөө 16 саясий партиянын шайлоо фондуа келип түшкөн сумма 2021-жылдагы 21 саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттардын суммасынан 3,2 эсе көп экенин, ал эми чыгымдалган каражаттар 4,1 эсе жогору болгондугун көрсөттү (таблицадан караӊыз). 

Берененин аталышы

2020-жыл

2021-жыл

Айырма

Шайлоого катышкан саясий партиялардын саны 

16

21

2021-жылы 5ке көп

Шайлоо фондуна келип түштү

668 865 108,00

208 418 372,50

2020-жылы 2021-жылга салыштырмалуу 3,2 эсеге көп   

Шайлоо фондунан чыгымдалды 

668 572 980,00

162 252 129,38

2020-жылы 2021-жылга салыштырмалуу 4,1 эсеге көп   

Бул маалыматтар шайлоо фонддорун түзүүнүн жана атайын эсептерди жүргүзүүнүн мыйзамда каралган жаӊы чендери жана жол-жоболору шайлоо фонддорунун каражаттарын максатсыз пайдалануу кооптуулугун минималдаштырып, шайлоо процессинин бардык катышуучулары үчүн шарттарды бирдей кылып койгондугун көрсөтүп турат. Талапкер, саясий партиялар менен жеке, юридикалык жактардын ортосундагы иштерди аткаруу/кызматтарды көрсөтүү үчүн эсептешүүлөрү келишимдик түрдө, нак эмес, которуу аркылуу жүргүзүлөт. Ошону менен бирге эле, «Каржылык ачык-айкындуулук» автоматтык маалыматтык тутум аркылуу (АМТ) БШКга киргизилген шайлоо процессинин каржылык ачык-айкындуулугунун стандарты жеке маалыматтарды жана банктык сырды коргоо жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарынын кирешеси жана чыгымдары тууралуу маалыматты майда-баратына чейин БШКнын расмий сайтында чагылдырууга мүмкүндүк берет. БШКнын аталган автоматташтырылган тутуму (АМТ) шайлоо фонддорунун эсебине ар бир акча каражатын жөнөтүүчүнү жана кабыл алуучуну идентификациялоого мүмкүндүк берет жана ар бир шайлоочу үчүн талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюча маалыматтын таза жана ачык булагы болуп эсептелет.   

Көзөмөлдөө-текшерүү тобу