Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2020-жыл

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
2020-жылдын 4-октябры

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

  жалпы Бишкек Ош Жалал-Абад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу Баткен облусу КР ТИМ
2. Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4)
3 522 934 497 595 179 654 643 741 290 666 176 216 682 649 149 024 586 698 284 240 32 451
3. Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5)
3 523 554 497 692 179 972 643 774 290 769 176 202 682 603 149 011 586 664 284 265 32 602
4. Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны
1 503 255 225 763 54 308 263 170 138 153 75 060 270 305 60 501 253 883 138 871 23 241
5. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)
1 915 957 270 002 118 949 367 397 147 312 94 340 376 316 86 770 308 070 137 591 9 210
5а. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны
1 892 007 264 416 116 633 364 290 145 974 93 195 371 612 86 173 304 066 136 438 9 210
5б. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча)
23 787 5 483 2 271 3 107 1 338 1 130 4 704 597 4 004 1 153 0
5в. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча)
163 103 45 0 0 15 0 0 0 0 0
6. Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в)
210 103 45 0 0 31 0 25 2 4 0
7. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны
1 887 350 266 648 117 305 361 891 145 019 93 043 370 219 85 558 302 739 135 764 9 164
8. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны (жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендер эске алынбайт, б.а. 6-сап эске алынбайт)
28 289 3 251 1 599 5 502 2 290 1 270 6 097 1 187 5 223 1 824 46
Партияларга жараша добуштар Все регионы Бишкек Ош Жалал-Абад областы Ысык-Көл областы Нарын областы Ош областы Талас областы Чүй областы Баткен областы МИД КР
«БИРИМДИК» 469 098 44 603 62 805 90 706 21 316 22 688 116 331 16 473 61 455 32 299 422
«МЕКЕНЧИЛ» 132 807 14 726 5 695 43 989 16 007 5 362 19 659 4 562 11 263 10 384 1 160
«ЫЙМАН НУРУ» 64 715 13 095 2 466 9 305 6 794 6 142 6 932 4 549 10 673 4 099 660
«МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН» 452 971 44 794 19 363 105 565 32 101 13 861 115 748 18 513 72 401 30 457 168
«РЕФОРМА» партиясы 31 788 17 692 675 1 273 2 510 796 907 852 6 063 460 560
«АТА МЕКЕН» саясий социалисттик партиясы 78 165 15 095 4 835 7 455 10 528 5 365 8 316 4 992 16 555 4 429 595
«ЗАМАНДАШ» 41 720 6 036 1 305 5 809 3 327 7 231 10 777 882 5 031 1 211 111
«БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы 139 736 16 308 5 858 30 114 2 297 2 080 33 857 1 125 13 540 30 432 4 125
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР 41 023 19 051 158 697 4 390 3 349 284 391 12 092 422 189
«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» 12 021 2 811 103 763 4 024 692 213 1 436 1 575 313 91
«АФГАНИСТАН СОГУШУНУН АРДАГЕРЛЕРИ ЖАНА УШУЛ СЫЯКТУУ КАГЫШУУЛАРГА КАТЫШКАНДАРДЫН САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ» 3 288 1 147 56 399 173 170 276 58 871 124 14
«ОРДО» 4 185 909 29 234 412 227 198 332 1 594 242 8
«БИР БОЛ» 58 389 6 230 2 417 13 815 2 059 2 145 18 963 1 364 5 090 6 063 243
РЕСПУБЛИКА 111 302 28 323 2 271 8 217 13 506 5 902 8 127 16 450 23 684 4 580 242
«КЫРГЫЗСТАН» 166 861 10 310 7 844 39 504 9 644 10 842 27 024 10 744 41 735 9 138 76
«ЧОҢ КАЗАТ» 44 769 13 267 334 1 454 11 987 3 792 691 1 570 11 033 305 336
БААРЫНА КАРШЫ 34 512 12 251 1 091 2 592 3 944 2 399 1 916 1 265 8 084 806 164