Жергиликтүү кеңештер - жалпы маалымат

Жергиликтүү кеңештер - жалпы маалымат
Региондор Кеңештердин жалпы саны  Айылдык кеңештер Шаардык кеңештер Мандаттардын саны

Саясий партиялардан шайланган депутаттардын саны

 

Өзүн-өзү көрсөтүү менен шайланган депутаттардын саны

Жынысы Жашы Улуту Билими
э а 31 чейин 31-46 47 -60 61 жана андан улуу Кыргыздар Орустар Өзбектер Тажиктер Казахтар Башкалар Орто Атайын орто Толук эмес жогорку Жогорку
  Республика боюнча 484 453 31 8722 2174 6542 7783 933 976 4018 3244 478 7552 146 635 49 53 281 2592 1259 239 4626
Ш/к боюнча баары 31   31 879 879 0 709 170 68 410 332 69 734 24 87 1 5 20 113 71 16 679
А/к боюнча баары 453 453   7843 1295 6542 7074 763 908 3608 2912 409 6818 122 548 48 48 261 2479 1188 223 3947
1 Бишкек 1 0 1 45 45 0 38 7 6 24 13 2 39 4 0 1 0 1 0 0 0 45
2 Ош 1 0 1 45 45 0 38 7 3 25 14 3 40 0 5 0 0 0 1 1 1 42
3 Ош областы 91 88 3 1951 188 1760 1792 156 213 872 751 112 1591 0 317 4 1 35 555 257 40 1096
4 Нарын областы 64 63 1 834 241 592 706 127 121 431 253 28 831   1     1 313 99 21 400
5 Жалал-Абад областы 76 68 8 1646 362 1284 1482 164 166 792 599 89 1421 0 204 9 0 13 402 269 65 910
6 Талас областы 38 37 1 588 151 437 531 57 46 328 192 22 586 0 0 0 0 2 196 84 23 285
7 Чүй областы 112 105 7 1812 553 1258 1602 209 250 770 682 109 1422 132 23 2 31 201 601 284 56 870
8 Ысык-Көл областы 64 61 3 1004 380 624 889 115 106 474 381 43 946 9 1   20 28 272 152 27 553
9 Баткен областы 37 31 6 797 209 587 705 91 65 302 359 70 676 1 84 33 1 1 251 113 6 426

 

жүктөө>>>