Референдум, январь 2021жыл

жүктөө>>>

  Бардык аймактар % Бишкек  Ош Жалалабад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чуй облусу Баткен облусу КР ТИМ
2. Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4) 3 564 211   416 377 150 921 667 074 307 906 202 593 723 259 158 052 591 857 297 469 48 703
3. Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5) 3 563 574   416 123 151 115 666 695 307 786 202 475 722 933 157 886 591 818 297 264 49 479
4. Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны 2 151 129   255 911 84 354 404 110 165 170 117 389 430 311 96 991 384 464 177 051 35 378
5. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) 1 394 218 36.66% 160 466 63 283 262 964 142 736 83 810 289 092 61 061 203 129 114 352 13 325
5а. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 1 375 716   157 329 59 688 260 443 141 701 82 605 284 935 60 727 201 406 113 557 13 325
5б. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча) 18 305   3 137 3 432 2 521 1 021 1 195 4 147 334 1 723 795 0
5в. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча) 197   0 163 0 14 10 10 0 0 0 0
6. Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в) 197   0 163 0 14 10 10 0 0 0 0
7. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 1 347 561 93.03% 157 503 60 651 253 581 139 526 81 444 277 905 58 622 195 599 109 707 13 023
8. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны (жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендер эске алынбайт, б.а. 6-сап эске алынбайт) 46 460 6.92% 2 963 2 469 9 383 3 196 2 356 11 177 2 439 7 530 4 645 302
ПРЕЗИДЕНТТИК 1 133 485   91 039 51 971 231 674 128 518 71 781 252 410 48 618 149 256 97 868 10 350
ПАРЛАМЕНТТИК 151 931   54 301 5 811 13 559 7 726 6 772 14 554 7 252 34 058 6 191 1 707
БААРЫНА КАРШЫ 62 149   12 163 2 869 8 348 3 282 2 891 10 941 2 756 12 285 5 648 966