Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2015-жыл

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
2015-жылдын 4-октябры
  Саясий партиялар Жалпы % Мандат Бишкек шаары Ош шаары Баткен обл. Жалал-Абад обл. Ысык-Көл обл. Нарын обл. Ош обл. Талас обл. Чүй обл. КР ТИМ
1 «ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы 6398 0,4   850 280 558 704 1136 148 2069 125 513 15
2 «АР-НАМЫС» саясий партиясы 12807 0,8   2172 458 802 4744 462 327 1170 1316 1322 34
3 «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы 43405 2,7   5713 496 2785 9302 5806 5992 5804 2601 4825 81
4 «АЗАТТЫК» ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы 5355 0,3   754 301 592 790 461 118 1359 235 718 27
5 «РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы 320115 19,6 28 40183 12761 23368 68007 29372 11732 55787 29272 48843 790
6 «АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы 123055 7,5 11 15321 4455 8681 25425 9824 9636 22587 10847 16093 186
7 СДПК «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы 435968 26,7 38 59318 30409 37396 44590 34807 27874 119016 9644 72180 734
8 «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы 148279 9,1 13 12647 5606 9781 42919 10373 5945 32522 7364 20987 135
9 «КЫРГЫЗСТАН ЭЛДЕРИНИН КОНГРЕССИ» саясий партиясы 9619 0,6   1805 249 1153 1104 611 990 1161 461 2044 41
10 «УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы 23899 1,5   3331 376 723 2005 7806 3034 1960 583 4052 29
11 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН ЭМГЕК» саясий партиясы 97869 6,0   15281 2022 15971 21962 6665 7529 15176 2078 11074 111
12 «БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы 135875 8,3 12 12757 6466 15103 34268 8825 2260 35334 2992 17784 86
13 «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы 12679 0,8   3065 235 955 1055 2934 685 1029 398 2252 71
14 «КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы 206094 12,6 18 16848 10899 9015 44254 15238 14716 42449 10231 42297 147
15 БААРЫНА КАРШЫ 12428 0,8   4503 605 392 1513 808 441 1685 233 2171 77
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2759133     367472 133242 223772 495075 240952 150043 556917 122749 453601 15310
3 Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке 2761297     368194 133388 223763 495455 241002 150137 557309 122983 453754 15312
4 Число погашенных избирательных бюллетеней 1129007     170742 56696 94228 186656 104052 57298 203479 43383 199743 12730
5 Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5=5а+5б+5в) 1630125 59,0   196730 76546 129544 308419 136900 92744 353438 79366 253858 2580
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования 1615108     193551 75775 128742 306656 135343 91578 350347 78864 251672 2580
Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) 14949     3146 771 802 1763 1532 1158 3091 500 2186 0
Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) 68     33 0 0 0 25 8 0 2 0 0
6 Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков 68     33 0 0 0 25 8 0 2 0 0
7 Число действительных избирательных бюллетеней 1593845     194548 75618 127275 302642 135128 91427 339108 78380 247155 2564
8 Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) 36212     2149 928 2269 5777 1745 1309 14330 986 6703 16