Референдум, апрель 2021-жыл

Референдум 11 апрель 2021 ж.

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

  жалпы % Бишкек Ош Жалал-Абад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу Баткен облусу КР ТИМ
2. Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4) 3 592 926   415 866 150 346 672 250 310 895 204 301 730 717 160 224 595 350 299 479 53 498
3. Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5) 3 606 201   420 787 151 960 672 859 310 858 204 218 730 057 159 532 596 832 300 500 58 598
4. Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны 2 231 895   283 328 76 819 395 076 195 278 120 812 431 702 90 776 398 003 189 771 50 330
5. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) 1 322 124 36.66% 130 215 69 483 267 281 115 617 83 489 279 165 69 448 194 550 109 708 3 168
5а. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 1 305 371   126 260 68 200 264 738 114 780 82 344 275 688 69 039 192 272 108 882 3 168
5б. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча) 16 131   3 574 1 140 2 502 837 1 145 3 477 409 2 221 826 0
5в. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча) 622   381 143 41 0 0 0 0 57 0 0
6. Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в) 622   381 143 41 0 0 0 0 57 0 0
7. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 1 230 030 93.03% 125 850 64 443 246 531 109 648 78 561 257 207 63 231 179 425 101 982 3 152
8. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны (жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендер эске алынбайт, б.а. 6-сап эске алынбайт) 91 463 6.92% 3 984 4 897 20 709 5 969 4 928 21 958 6 217 15 059 7 726 16
Макул 1 048 660 79.32% 78 854 55 814 225 168 99 170 69 167 235 516 52 083 137 946 92 458 2 484
Каршы 181 370 13.72% 46 996 8 629 21 363 10 478 9 394 21 691 11 148 41 479 9 524 668