Шайлоочулардын статистикасы жергиликтүү кенештер кайрадан шайлоо июль 2021- гендердик отчет

Регион/город Кол-во избирателей
Всего Мужчин Женщин
Всего 610155 263017 347138
Бишкек 424847 179153 245694
Ош 148144 67488 80656
Токмок 37164 16376 20788

жүктөө>>>