2016-жылдын декабрына шайлоочулардын саны

 

Шайлоочулардын саны
2016-жылдын декабрына региондор боюнча

Регион/шаар Шайлоочулардын саны
Баары Эркектер Аялдар
Баары 2 851 952 1 340 246 1 511 706
Бишкек 343 034 143 140 199 894
Ош 132 691 58 425 74 266
Жалал-Абад областы 526 418 251 259 275 159
Ысык-Көл областы 254 353 123 356 130 997
Нарын областы 170 265 84 204 86 061
Ош областы 578 632 276 093 302 539
Талас областы 130 025 63 939 66 086
Чүй областы 464 544 219 202 245 342
Баткен областы 237 990 113 773 124 217
КР ТИМ 14 000 6 855 7 145

 

жүктөө>>>

 

Шайлоочулар боюнча статистика - курактык маалымат
2016-жылдын декабрына региондор боюнча

Регион/шаар Шайлоочулардын саны
Баары 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 жана андан улуулар
Баары 2 851 952 928 756 610 327 506 201 463 349 237 064 106 255
Бишкек 343 034 105 931 66 058 63 168 56 445 33 516 17 916
Ош 132 691 50 428 24 417 21 031 21 609 10 826 4 380
Жалал-Абад областы 526 418 178 427 114 269 92 730 85 009 40 624 15 359
Ысык-Көл областы 254 353 78 187 54 025 46 419 43 228 22 171 10 323
Нарын областы 170 265 53 799 39 015 31 463 26 217 13 137 6 634
Ош областы 578 632 195 532 125 567 101 434 92 415 42 991 20 693
Талас областы 130 025 41 327 29 629 23 727 19 974 10 800 4 568
Чүй областы 464 544 138 127 99 218 82 942 80 047 45 156 19 054
Баткен областы 237 990 80 861 54 083 41 059 37 301 17 462 7 224
МИД КР 14 000 6 137 4 046 2 228 1 104 381 104