Кант ш.

Жүктөө>>>

№ п/п Наименование политических партий всего   количество мандатов Голоса избирателей
1 «Калк Ынтымагы» саясий партиясы 357 7,93 3 26 45 33 40 56 14 14 16 16 38 41 11 7
2 «Бирге-Вместе» саясий партиясы 891 19,79 8 88 52 57 45 59 45 119 82 46 86 46 71 95
3 «Акшумкар» саясий партиясы 120 2,66   7 1 4 4 20 3 7 6 6 29 30 3 0
4 «Кыргызстан» саясий партиясы 285 6,33   13 11 24 45 30 9 10 30 5 52 32 10 14
5 «РЕСПУБЛИКА» Саясий партиясы 544 12,08 5 79 49 58 91 61 13 21 17 11 68 45 24 7
6 «Улуу-Журт» саясий партиясы 568 12,61 5 53 91 36 16 40 18 45 29 21 122 77 13 7
7 «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы 219 4,86   15 15 41 12 9 1 9 25 4 13 59 7 9
8 «Патриот ынтымагы» саясий партиясы 704 15,63 7 104 62 32 40 58 32 21 58 12 64 96 105 20
9 «Эмгек Партиясы» саясий партиясы 332 7,37 3 25 55 16 9 26 53 22 12 10 39 59 5 1
10 «Социал-демократтар» саясий партиясы 303 6,73   39 33 27 26 16 8 21 27 21 15 27 16 27
11 БААРЫНА КАРШЫ 126 2,80   12 11 7 5 19 9 8 10 3 14 15 11 2