Сокулук округдук шайлоо комиссиясы

Сокулук ОШК № 24 түзүмү