Ноокен округдук шайлоо комиссиясы

Ноокен ОШК № 16 түзүмү