Ысык-Ата округдук шайлоо комиссиясы

Ыссык-Ата ОШК № 30 түзүмү